meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Teljes szöveg:

TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
48 Találatok, Utolsó módosítás:
document.writeln('.texter {display:block} @media print {.texter {display:block;}}') document.writeln('//... -tabdel -displ=tabl q db f=d | head -n1 | awk '{ print $2 }' | sed 's/,//g'` WARN='<img align="m... -tabdel -displ=tabl q db f=d | head -n1 | awk '{ print $1 }' | sed 's/,//g'`; LASTDBB... ataonly=y -displ=table -tabdel "q db f=d" | awk '{print $19" "$20}');; 6) USED=`dsmadmc -
AIX tape device-ok átnevezése beszédesre konfig állomány alapján @shell:device_management
23 Találatok, Utolsó módosítás:
d LINE2; do NEW_PRE=$(echo $LINE2 | awk '{print $1}') NEW_NUM=$(echo $LINE2 | awk '{print $2}') NEW_SER=$(echo $LINE2 | awk '{print $3}') NEW_WWN=$(echo $LINE2 | awk '{print $4}') if [[ $(grep -i "$NEW_PRE" $NAMING_CONF_
Oracle VM CPU pin map @shell:oravm
23 Találatok, Utolsó módosítás:
ACT_TTY=$(ps -ef | awk "/$$/{if ("'$2'"=$$"') print $6}' | head -n1 | awk -F'/' '{print $2}') else ACT_TTY=$(tty|grep -oP '(?<=/dev/pts/).*') fi SSH_USER=$(w | awk '/pts\/'${ACT_TTY}'\s/{print $1}') red=$'\e[1;31m' grn=$'\e[1;32m' yel=$'\e[1... ?<=\[).*(?=\])') VM_ID=$(echo $VM | awk '{print $5}') PINS=$($OVMC -u admin -p $OVM_ADMIN
AIX tape device-ok lekérdezése sorozatszámmal, PRI/ALT párral (ha van) @shell:riportok
13 Találatok, Utolsó módosítás:
$DEVT|while read line do DEVI=`echo $line|awk '{print $1}'` LOCATION=`echo $line|awk '{print substr($3,1,5)}'` FCS=`lsdev -Cc adapter | grep $LOCATION | awk '{print $1}'` PRIALT=`echo $line|awk '{print substr($3,10,3)}'` lscfg -vl $DEVI > /tmp/get_serial.tmp SERI
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
11 Találatok, Utolsó módosítás:
document.writeln('.texter {display:block} @media print {.texter {display:block;}}') document.writeln('//... az aktualis konfig fajlbol awk -F';' '/^[^#]/{print $1}' "$KONFIG_FILE" | sort -u | while read MAILTO... es listát is awk -F';' "/^[^#]*$MAILTO/"'{print $2}' $KONFIG_FILE | sort -u | while read SQL_FELT... L; do FSIZE=$(ls -l $TMP_FILE | awk '{print $5}') if [[ "$SQL_FELTETEL" = "" ]];
VM-ek listázása @shell:oravm
11 Találatok, Utolsó módosítás:
E} NAME=$(cat ${TMP_FILE} | awk -F'=' '/Name/{print $2}') MEMORY=$(cat ${TMP_FILE} | grep -v Max | awk -F'=' '/Memory/{print $2}') VCPU=$(cat ${TMP_FILE} | grep -v Max | awk -F'=' '/Processors/{print $2}') OS=$(cat ${TMP_FILE} | awk -F'=' '/Operating System/{print $2}') IP=$(host $NAME | awk '{print $NF}')
TSM Auto Deployment planner szkript @shell
9 Találatok, Utolsó módosítás:
$(($I+1)) PACKAGE=$(echo $SOR | awk -F, '{print $1}') PACK_NODE[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $2}') FILESPACE[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $3}') HL_NAME[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $4}') LL_NAME[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '
Shell szkript felderítő szkript @shell
9 Találatok, Utolsó módosítás:
HOME=$(lsuser -a home $USER | awk -F'=' '{print $2}' | sed 's/\//\\\//g') echo "$... MTIME=$(istat $FILE | awk -F' ' '/Last modified/{print $8"."$4"."$5"-"$6}') CRONTABS=$(... echo "$SOR" | awk -F':' '{print $1}' | awk -F'/' '{print $NF}'; done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/crontab:/
Hálózati okosságok @linux
8 Találatok, Utolsó módosítás:
: ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| \'{ print \$2 }\' \> /tmp/back.tmp or you could double quo... n) ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| "'{ print \$2 }'" \> /tmp/back.tmp === Jelszavas sudo para... Ethernet:" for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | grep "$SEARCH" | so... ol $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/yes/Link UP/' -e 's/no/Link DOWN
TSM drive usage riport @shell:riportok
8 Találatok, Utolsó módosítás:
e read SOR; do HOUR=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $1}') VALUE=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $2}') OLD_VALUE=$(grep "^$HOUR," $TMP_FILE.2 | awk -F',' '{print $2}') while [[ "$VALUE" -gt 0 ]]; do ... e read SOR; do HOUR=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $1}') VALUE=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $
Linux okosságok
7 Találatok, Utolsó módosítás:
o of=$FNEV bs=$BS count=$COUNT 2>&1 | awk '/real/{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}') echo "$(($FS / $SEC)) MB/s" </file> ==== BOOT probléma ==== GRUB menübe... ; then exit 1; fi ps -ef | grep '[n]mon ' | awk '{print $2}' | while read PID; do kill $PID; done find /t... mon/$(hostname)_* -type f -maxdepth 1 -mtime +30 -print0 | xargs -0 tar zcvf $(hostname)_blabla.tar.gz #
Szkriptelés @linux
7 Találatok, Utolsó módosítás:
]*)$/,&/' | awk -F'[,]' '{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,k,$3,"("a[k]"x)"}' ==== User input default ér... n\n";FS=OFS="\n"}/Storage Slots/' perl -00 -ne 'print if /Storage Slots/' ==== Bekezdésre exclude-olás... l-lel ==== perl -lne '/reguláris kifejezés/ && print $&' ==== Processz környezeti változóinak listázá... ameter:?err_msg} | If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status
Linux interfészek listázása @shell:device_management
6 Találatok, Utolsó módosítás:
Ethernet:" for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | grep "$SEARCH" | so... ol $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/yes/Link UP/' -e 's/no/Link DOWN... =$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Speed/{print $2}' | sed 's/^[0-9]*/& /') MAC=$(ip addr... [0-9abcdef]\{2\}:\)\{5\}[0-9abcdef]\{2\}' | awk '{print $1}' | grep -v 'ff:ff:ff:ff:ff:ff') VLANS
Színes TSM szerver konzol @shell:riportok
6 Találatok, Utolsó módosítás:
t/ba/bin/dsm.sys | awk 'BEGIN{IGNORECASE=1}/TCPS/{print $2}') TCPS=$(cat /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/ds... ' | grep -oP 'TCPS[a-z]*[ \t][^ ]*' | awk -F' ' '{print $2}') TCPS=$(sed -n '/[sS][eE].*'$SZERVERNEV'$/{:... sys | grep -oiP 'TCPS[a-z]*[\s\t]*[^\s]*' | awk '{print $2}') TCPP=$(awk 'BEGIN{IGNORECASE=1;RS=ORS="\n\n... t/ba/bin/dsm.sys | awk 'BEGIN{IGNORECASE=1}/TCPP/{print $2}') TCPP=$(cat /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/ds
VM-ek diszkjeinek listázása @shell:oravm
6 Találatok, Utolsó módosítás:
ovm_cli "list vmdiskmapping" | awk -F' ' '/id:/{print $2}' | sed 's/id://' | while read SOR; do [[ ... cat ${TMP_FILE}.1 | egrep 'Physical.Disk' | awk '{print $5}') PHYS_DISK_UUID=$(ovm_exec "show Physica... SLOT_NR=$(cat ${TMP_FILE}.1 | awk -F'=' '/Slot/{print $2}') VM_NAME=$(cat ${TMP_FILE}.1 | egrep 'Vm... VM_ID=$(cat ${TMP_FILE}.1 | egrep 'Vm' | awk '{print $4}') LNX_DEV=$(ovm_cli "getVmCfgFileContent
Fizikai diszkeket átnevező szkript @shell:oravm
4 Találatok, Utolsó módosítás:
Hasznos TSM SQL lekérdezések
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Linuxos "cfgmgr" @shell:device_management
3 Találatok, Utolsó módosítás:
VMware image mentések riportja @shell:riportok
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Tapeutil, itdt használat @doksik_leirasok
2 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM trace rotator szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
DB2 I/O rebalance-t végző szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM kliens log gyűjtő @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TDP4VE @doksik_leirasok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Fizikai diszkek tömeges mappelése VM(ek)hez @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
A 'dsmcad' inittab-ba/init.d-be való betevése @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Idle volume-okat dismountoló szkript szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Melyik node(ok) viszik el a drive erőforrásaim? @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM "Inkrementális" archiváló szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás: