Szkriptelés

Gyors uniq awk-val

awk '!x[$0]++'

Fájlba beszúrás minta után, ha még nincs

sed -i '/^EZENSTRINGUTAN /{N; /\nBEILLESZTENDO$/b; s/\n/\nBEILLESZTENDO\n/}' /etc/resolv.conf

Futási logok archiválása havi lebontású .zip-be, és az 1 hónapnál régebbiek törlése

zip -9rv ${LOG}/$(date +%Y%m)_archived_backup_logs.zip ${LOG}/${LOGFILE##*/}
find ${LOG}/*.log -type f -mtime +60 -exec rm {} \;

Háttérben futunk-e?

case $(ps -o stat= -p $$) in
*+*) echo "Running in foreground" ;;
*) echo "Running in background" ;;
esac

crontab-ból futunk-e?

CRON=$(pstree -s $$ | grep -q cron && echo true || echo false)

nohup-pal futunk-e?

if egrep -q "SigIgn:\s.{15}[13579bdf]" /proc/$$/status ; then
 echo "Ignores SIGHUP (runing via nohup)" 
else
 echo "Doesn't ignore SIGHUP (NOT running via nohup)"                       
fi

Fájl rendezése több soros csoportosításban

Pl: 4 oszlopos bemeneti fájl 3 soros csoportokban. A 3 sort egymás után rakjuk, lerendezzük az 5. oszlopra, majd újra eltördeljük

paste - - - < input.file | sort -k5 | xargs -n4

Szkript kimeneteinek automatikus logolása fájlba

A_CURR_SHELL=$(ps -o args= -p "$$" | sed 's/ .*$//' | sed 's#^.*\/##g')
if [[ "$A_CURR_SHELL" == "bash" ]]; then
  exec > >(tee -ia $A_TMP_FILE)
  exec 2> >(tee -ia $A_TMP_FILE >&2)
elif [[ "$A_CURR_SHELL" == "ksh" ]]; then
  mkfifo /tmp/$$-out-fifo
  ( exec tee -ia $A_TMP_FILE < /tmp/$$-out-fifo >&2 ) &
  exec 1>/tmp/$$-out-fifo
  exec 2>/tmp/$$-out-fifo
  rm -f /tmp/$$-out-fifo
fi

forrás https://stackoverflow.com/questions/3173131/redirect-copy-of-stdout-to-log-file-from-within-bash-script-itself

Ismétlődő sorok számolása

cat file | sed 's/([^(]*)$/,&/' | awk -F'[,]' '{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,k,$3,"("a[k]"x)"}'

User input default értékkel

DEFAULT="Semmit"
read -e -p "Mit akarsz?" -i "$DEFAULT" VALTOZO
VALTOZO="${VALTOZO:-$DEFAULT}"

Terminálról olvasás ciklusban

read input </dev/tty

/dev/stdin üres-e? (Van-e adat a pipe-ban?)

[ ! -t 0 ]

/dev/stdout -ja van-e a processznek? (Terminálban fut-e?)

Bekezdésre greppelés Linux alatt (AIX: grep -p)

sed -n '/Storage Slots/{:a;N;/\n$/!ba;p}' 
awk 'BEGIN{IGNORECASE=1;RS=ORS="\n\n";FS=OFS="\n"}/Storage Slots/'
perl -00 -ne 'print if /Storage Slots/'

Bekezdésre exclude-olása Linux alatt

awk -v RS= -v ORS='\n\n' 'NR==FNR{a[$0]++;next}!($0 in a)' file2 file1

Ha az SSH kilép aciklusból az első futás után

ssh -n ...

Sztringek hexa értelmezésének kiküszöbölése

Pl:

$((10#`date +%H`))

A grep "-o" kapcsolójának kiváltása perl-lel

perl -lne '/reguláris kifejezés/ && print $&'

Processz környezeti változóinak listázása

xargs -0 -L1 -a /proc/3242/environ

BASH változó manipulációk

SyntaxMeaning
${#var} String length (number of characters in $var).
${var,} Lowercase first alphanumeric character in $var.
${var^} Uppercase first alphanumeric character in $var.
${var^^} Uppercase alphanumeric characters in $var.
${var^^[p,g]} Uppercase alphanumeric characters in $var matching p or g.
${parameter?err_msg},${parameter:?err_msg} If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status of 1. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when parameter has been declared and is null.
${parameter-default},${parameter:-default} If parameter not set, use default. ${parameter-default} and ${parameter:-default} are almost equivalent. The extra : makes a difference only when parameter has been declared, but is null.
${parameter=default},${parameter:=default} If parameter not set, set it to default. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when $parameter has been declared and is null.
${parameter+alt_value},${parameter:+alt_value} If parameter set, use alt_value, else use null string. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when parameter has been declared and is null.
${var#Pattern} Remove from $var the shortest part of $Pattern that matches the front end of $var.
${var##Pattern} Remove from $var the longest part of $Pattern that matches the front end of $var.
${var%Pattern} Remove from $var the shortest part of $Pattern that matches the back end of $var.
${varPattern} Remove from $var the longest part of $Pattern that matches the back end of $var.
${var:pos} Variable var expanded, starting from offset pos.
${var:pos:len} Expansion to a max of len characters of variable var, from offset pos.
${var/Pattern/Replacement} First match of Pattern, within var replaced with Replacement. If Replacement is omitted, then the first match of Pattern is replaced by nothing, that is, deleted.
${var//Pattern/Replacement} Global replacement. All matches of Pattern, within var replaced with Replacement. If Replacement is omitted, then all occurrences of Pattern are replaced by nothing, that is, deleted.
${var/#Pattern/Replacement} If prefix of var matches Pattern, then substitute Replacement for Pattern.
${var/%Pattern/Replacement} If suffix of var matches Pattern, then substitute Replacement for Pattern.
${!varprefix*},${!varprefix@} Matches names of all previously declared variables beginning with varprefix.

forrás: http://tldp.org/LDP/abs/html/parameter-substitution.html

Gyakori BASH RC kódok

Exit Code Number Meaning Example Comments
1 Catchall for general errors let „var1 = 1/0” Miscellaneous errors, such as „divide by zero” and other impermissible operations
2 Misuse of shell builtins (according to Bash documentation) empty_function() {} Missing keyword or command
126 Command invoked cannot execute /dev/null Permission problem or command is not an executable
127 „command not found” illegal_command Possible problem with $PATH or a typo
128 Invalid argument to exit exit 3.14159 exit takes only integer args in the range 0 - 255 (see first footnote)
128+n Fatal error signal „n” kill -9 $PPID of script $? returns 137 (128 + 9)
130 Script terminated by Control-C Ctl-C Control-C is fatal error signal 2, (130 = 128 + 2, see above)
255* Exit status out of range exit -1 exit takes only integer args in the range 0 - 255

Színezés

ANSI2HTML https://github.com/pixelb/scripts/blob/master/scripts/ansi2html.sh Színkódok https://misc.flogisoft.com/bash/tip_colors_and_formatting

Hiba csatorna színezése:

 $ parancs 2> >(while read line; do echo -e "\e[01;31m$line\e[0m"; done)

Bash színkódok törlése szövegből:

sed -r "s/\x1B(\[[0-9;]*[JKmsu]|\(B)//g"

Színkódok és sorvég karakterek kivágása szövegből: A ^M-et így: CTRL+V, CTRL+M !!

sed -i -e 's/\x1b\[[0-9;]*m//g' -e 's/^M//g' file

Váltott soroz színezés:

| awk '{if (NR%2 != 1) {print "\033[48;5;235m" $0 "\033[0m"; next;} {print "\033[38;5;239m" $0 "\033[0m";}}'

Dátumos prompt képernyőmentéses dokumentáláshoz

export PS1='[\u@\h \W] \D{%F %T}\n\$ '

Terminál doboz rajzolás

env printf '\u2502'

Karakterek: https://en.wikipedia.org/wiki/Box-drawing_character

Terminál kurzor pozícionálás

- Position the Cursor:

\033[<L>;<C>H
  Or
\033[<L>;<C>f
puts the cursor at line L and column C.

- Move the cursor up N lines:

\033[<N>A

- Move the cursor down N lines:

\033[<N>B

- Move the cursor forward N columns:

\033[<N>C

- Move the cursor backward N columns:

\033[<N>D

- Clear the screen, move to (0,0):

\033[2J

- Erase to end of line:

\033[K

- Save cursor position:

\033[s

- Restore cursor position:

\033[u

"Homokóra" - progress ikon

v1:

a=1
sp="/-\|"
echo -n ' '
while true
do
  printf "\b${sp:a++%${#sp}:1}"
done

v2:

spinner()
{
  local pid=$1
  local delay=0.75
  local spinstr='|/-\'
  while [ "$(ps a | awk '{print $1}' | grep $pid)" ]; do
    local temp=${spinstr#?}
    printf " [%c] " "$spinstr"
    local spinstr=$temp${spinstr%"$temp"}
    sleep $delay
    printf "\b\b\b\b\b\b"
  done
  printf "  \b\b\b\b"
}

Parancsok csoportosítása

Új shellben:

(parancs1)

Aktuális shellben:

{ parancs1; }

Bash scripting cheatsheet