meta data for this page
 •  

Shell szkript felderítő szkript

Felderíti a hoszton lévő shell szkripteket, és megmutatja a sha hast-üket, a módosítási dátumukat, meg van-e hívva valakinek a crontab-jából, illetve van-e benne IP cím, email cím, vagy előre definiált parancsok valamelyike. Paraméterként meg lehet neki adni, hogy mely könyvtárra fusson, egyébként az egész fájlrendszerben keres. Illetve szkript lista fájl is megadható neki paraméterként, akkor az abban felsorolt szkripteket elemzi. Ilyen bemenetet gyárt kimenetként pl a crontab bejegyzésekből az alábbi szkript:

collect_crontab_scripts.sh
#!/bin/sh
#grep -R ".*" /var/spool/cron/ | sed -e 's/^\/var\/spool\/cron\/crontabs\///' | grep -v ':#' | grep -v '^$' | egrep -v '(errclear|clcycle|dumpcheck|lpar2rrd|pmcfg|motd|mkpasswd|logrotate|dumpctrl|sa1|sa2|Internal-Function|======|at.allow)'
find /var/spool/cron/ -type f | xargs -I{} cat {} | grep -v '^#' | grep -v '^$' | egrep -v '(errclear|clcycle|dumpcheck|lpar2rrd|pmcfg|motd|mkpasswd|logrotate|dumpctrl|sa1|sa2|Internal-Function|======|at.allow)' | sed -e 's/^[^/$]*//' -e 's/[ >].*$//' | sort | uniq | while read SOR; do
    if echo $SOR | egrep -s '^\$'; then
        VARIABLE=$(echo $SOR | sed 's/^.*\(\$[a-zA-Z0-9_]*\)[^a-zA-Z0-9_].*$/\1/')
        USER=$(grep -R "$SOR" /var/spool/cron/ | sed 's/^.*\/\([a-z]*\):.*/\1/')
        HOME=$(lsuser -a home $USER | awk -F'=' '{print $2}' | sed 's/\//\\\//g')
        echo "$SOR" | sed "s/$VARIABLE/$HOME/"
    fi
    echo $SOR
done
find_shell_scripts.sh
#!/bin/ksh
COMMAND_LIST="ssh ftp sftp rsh rdist rsync scp dsh rdsh mail sqlplus mutt"
TMPFILE="/tmp/find_shell_scripts.sh.tmp"
CSVFILE=$(hostname)_script_catalog.out
>$CSVFILE
if [[ -d $1 ]]; then
    STARTDIR="$1"
elif [[ -f $1 ]]; then
    FILE_LISTA="$1"
else
    STARTDIR='/'
fi
 
echo "FILE NAME;MTIME;CRONTAB;IPS;COMMANDS;EMAILS" | awk -F';' '{printf "%-60s %-21s %-15s %-20s %-20s %-30s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6}'
echo "FILE NAME;MTIME;CRONTAB;IPS;COMMANDS;EMAILS;SHASUM" | awk -F';' '{printf "%-60s;%-21s;%-15s;%-20s;%-20s;%-30s;%-41s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7}' >> $CSVFILE
if [[ -n $FILE_LISTA ]]; then
    cat $FILE_LISTA > $TMPFILE
else
    find $STARTDIR -type f \( -perm -u=x -o -perm -g=x -o -perm -o=x \) > $TMPFILE
fi
 
cat $TMPFILE | grep -v '^$' | while read FILE; do
  if [[ -f $FILE ]]; then
    if [[ $(file $FILE | egrep -c '(: shell script|: commands text)') -eq 1 || -n $FILE_LISTA ]]; then
        MTIME=$(istat $FILE | awk -F' ' '/Last modified/{print $8"."$4"."$5"-"$6}')
 
        CRONTABS=$(grep -R "$FILE" /var/spool/cron/ | while read SOR; do
            echo "$SOR" | awk -F':' '{print $1}' | awk -F'/' '{print $NF}';
        done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/crontab:/' -e 's/,*$//')
        ATJOBS=$(grep -R "$FILE" /var/spool/atjobs/ | while read SOR; do
            echo "$SOR" | awk -F':' '{print $1}' | awk -F'/' '{print $NF}';
        done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/atjobs:/' -e 's/,*$//')
        if [[ -n $CRONTABS && -n $ATJOBS ]]; then CRONTABS="$CRONTABS,$ATJOBS"; fi
 
        IPS=$(egrep "(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])" "$FILE" | while read SOR; do
            echo "$SOR" | perl -wne'while(/(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/g){print "$&\n"}'
        done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/ips:/' -e 's/,*$//')
 
        EMAILS=$(egrep "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}" "$FILE" | while read SOR; do
            echo "$SOR" | perl -wne'while(/[\w\.\-]+@[\w\.\-]+\w+/g){print "$&\n"}'
        done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/emails:/' -e 's/,*$//')
 
        COMMANDS=$(for COMMAND in $COMMAND_LIST; do
            if [[ $(grep -c "$COMMAND" $FILE) -gt 0 ]]; then
                echo "$COMMAND"
            fi
        done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/commands:/' -e 's/,*$//')
        echo "$FILE;$MTIME;$CRONTABS;$IPS;$COMMANDS;$EMAILS" | awk -F';' '{printf "%-60s %-21s %-15s %-20s %-20s %-30s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6}'
        echo "$FILE;$MTIME;$CRONTABS;$IPS;$COMMANDS;$EMAILS;$(shasum $FILE | awk '{print $1}')" | awk -F';' '{printf "%-60s;%-21s;%-15s;%-20s;%-20s;%-30s;%-41s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7}' | sed -e 's/crontab://' -e 's/emails://' -e 's/commands://' -e 's/ips://' -e 's/atjobs://' >> $CSVFILE
    fi
  else
    echo "$FILE;Nem nyithato meg a fajl." | awk -F';' '{printf "%-60s %-41s\n",$1,$2}'
    echo "$FILE;Nem nyithato meg a fajl." | awk -F';' '{printf "%-60s;%-41s\n",$1,$2}' >> $CSVFILE
  fi
done
rm -f $TMPFILE