meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Teljes szöveg:

TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
47 Találatok, Utolsó módosítás:
document.writeln('.texter {display:block} @media print {.texter {display:block;}}') document.writeln('//... -tabdel -displ=tabl q db f=d | head -n1 | awk '{ print $2 }' | sed 's/,//g'` WARN='<img align="m... -tabdel -displ=tabl q db f=d | head -n1 | awk '{ print $1 }' | sed 's/,//g'`; LASTDBB... ataonly=y -displ=table -tabdel "q db f=d" | awk '{print $19" "$20}');; 6) USED=`dsmadmc -
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
11 Találatok, Utolsó módosítás:
document.writeln('.texter {display:block} @media print {.texter {display:block;}}') document.writeln('//... az aktualis konfig fajlbol awk -F';' '/^[^#]/{print $1}' "$KONFIG_FILE" | sort -u | while read MAILTO... es listát is awk -F';' "/^[^#]*$MAILTO/"'{print $2}' $KONFIG_FILE | sort -u | while read SQL_FELT... L; do FSIZE=$(ls -l $TMP_FILE | awk '{print $5}') if [[ "$SQL_FELTETEL" = "" ]];
Hálózati okosságok @linux
8 Találatok, Utolsó módosítás:
: ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| \'{ print \$2 }\' \> /tmp/back.tmp or you could double quo... n) ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| "'{ print \$2 }'" \> /tmp/back.tmp === Jelszavas sudo para... Ethernet:" for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | grep "$SEARCH" | so... ol $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/yes/Link UP/' -e 's/no/Link DOWN
TSM drive usage riport @shell:riportok
8 Találatok, Utolsó módosítás:
e read SOR; do HOUR=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $1}') VALUE=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $2}') OLD_VALUE=$(grep "^$HOUR," $TMP_FILE.2 | awk -F',' '{print $2}') while [[ "$VALUE" -gt 0 ]]; do ... e read SOR; do HOUR=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $1}') VALUE=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $
Szkriptelés @linux
6 Találatok, Utolsó módosítás:
]*)$/,&/' | awk -F'[,]' '{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,k,$3,"("a[k]"x)"}' ==== User input default ér... l-lel ==== perl -lne '/reguláris kifejezés/ && print $&' ==== Processz környezeti változóinak listázá... ameter:?err_msg} | If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status ... áltott soroz színezés: | awk '{if (NR%2 != 1) {print "\033[48;5;235m" $0 "\033[0m"; next;} {print "\03
Linux interfészek listázása @shell:device_management
6 Találatok, Utolsó módosítás:
Ethernet:" for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | grep "$SEARCH" | so... ol $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/yes/Link UP/' -e 's/no/Link DOWN... =$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Speed/{print $2}' | sed 's/^[0-9]*/& /') MAC=$(ip addr... [0-9abcdef]\{2\}:\)\{5\}[0-9abcdef]\{2\}' | awk '{print $1}' | grep -v 'ff:ff:ff:ff:ff:ff') VLANS
Hasznos SQL lekérdezések
3 Találatok, Utolsó módosítás:
le read SOR; do DATUM_IDO=$(echo $SOR | awk '{print $1}') DR_USAGE=$(echo $SOR | awk '{print $2}') DRNUM="" for I in `seq 1 $DR_USAGE`; do ... : /\n/g' | sed 's/ (SESS.*$//' | awk '{if ($12>0) print}' ===Elmúlt egy hét adatmozgásai=== SELECT dat
VMware image mentések riportja @shell:riportok
3 Találatok, Utolsó módosítás:
$EXCEPTIONS | sed 's/^\s*//') $(echo $SOR | awk '{print $1}')" done <<< "`grep -v '^#' $EXCEPTION_FILE`" ... ovc vm.info "$VM_NAME" | awk -F':' '/Power state/{print $2}' | sed 's/ *powered//') UUID=$(./govc vm.info "$VM_NAME" | awk -F':' '/UUID/{print $2}' | sed 's/ *//') LAST_BACKUP=$(dsmadm
Színes TSM szerver konzol @shell:riportok
2 Találatok, Utolsó módosítás:
t/ba/bin/dsm.sys | awk 'BEGIN{IGNORECASE=1}/TCPS/{print $2}') TCPP=$(awk 'BEGIN{IGNORECASE=1;RS=ORS="\n\n... t/ba/bin/dsm.sys | awk 'BEGIN{IGNORECASE=1}/TCPP/{print $2}') while [[ -n $((echo > /dev/tcp/$TCPS/$TCPP