Hálózati okosságok

SSH okosságok

SSH-n másolás köztes állomáson át

tar cvf - file1 file2 | ssh KoztesHoszt "ssh -o \"StrictHostKeyChecking no\" CelHoszt \"cd CelMappa && tar -xvf -\""

Több parancs futtatása SSH-n

ssh user@server "$( cat <<'EOT'
echo "These commands will be run on: $( uname -a )"
EOT
)"

Vagy csak simán az escape problémákra megoldás:

ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| \'{ print \$2 }\' \> /tmp/back.tmp

or you could double quote the single quotes instead of escaping them (in both cases, you need to escape the dollar sign)

ssh root@server ps uax \| grep ba[c] \| "'{ print \$2 }'" \> /tmp/back.tmp

Jelszavas sudo parancs futtatása SSH-n

#!/bin/bash
read -a Pass -s -p "Jelszavad? : "
expect -c "
   set timeout 5
   spawn ssh -tt -n $server \"echo -e \\"$Pass\\r\\" | sudo -S <parancs>\"
   expect "Are you sure" { send "yes\r"} timeout {}
   expect "?assword:"
   send \"$Pass\r\"
   expect eof"

Egyéb okosságok

Network socket darabszám mérő

netstat -an | awk '/^tcp/ {A[$(NF)]++} END {for (I in A) {printf "%5d %s\n", A[I], I}}'

Hálózati áteresztőképesség mérés

iperf-fel, 25-ös porton, Mb-ban kiírva, 45 mp-ig, 2 mp-enként kiírva az aktuális rátát, 3 szálon (bővebb tutorial):

[node2]# iperf -p 25 -s (server)
[node1]# iperf -f m -p 25 -c node2 -t 45 -i 2 -P 3 (client)

SSH-val (UNIX/Linux):

[node1]# cat /dev/zero | ssh node2 "cat > /dev/null"

FTP-vel (Unix/Linux):

[node1]# ftp node2
ftp> bin
ftp> put "| dd if=/dev/zero bs=32k count=10000 " /dev/null

Port scanning

nmap -sT hoszt

FC portok lekérdezése

#!/bin/sh
echo --- BEGIN ---
for port in $(ls -d /sys/class/fc_host/host*); do
 echo "$port: "
 printf "Port state: \t"; cat $port/port_state
 printf "Port speed: \t"; cat $port/speed
 printf "Port WWN: \t"; cat $port/port_name
 echo -----
done
echo --- END ---

Processz izolálása hálózaton

#!/bin/bash
[[ -e /var/run/netns/kalitka ]] || ip netns add kalitka
ip netns exec kalitka ip addr add 127.0.0.1/8 dev lo
ip netns exec kalitka ip link set dev lo up
ip netns exec kalitka $*
linux/network.txt · Utolsó módosítás: 2019/01/24 11:00 szerkesztette: admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0