meta data for this page
 •  

TSM Auto Deployment planner szkript

A shell az Admin Center-t igyekszik kiváltani, legalábbis ami az Auto Deployment funkcióját illeti. Lekérdezi a beimportált autodeploy package-eket, és kilistázza. Ebből a listából választott package-hez meg kell adnunk milyen nevű ütemezést szeretnénk, mikor fusson, és mely node-okra állítsa be a deploy-t. A szkript „nagyjából” ellenőrzi, hogy a választott kliens(ek) operációs rendszere és architektúrája megegyezik-e azzal, amit telepítésre kiválasztottunk neki. Ha a szabályrendszer már kész, a helpjében leírtak (h parancs) szerint, akkor abba lehet innen is új telepítőkészleteket beimportálni (i paranccsal). Deploy feladatok futása után az „e” paranccsal lehet ezek sikerességét ellenőrizni. (Nem a Deploy ütemezésekét, hanem a node-ok kliens és cél verziószámát tudjuk ellenőrizni.)

A hivatalos IBM dokumentum a manuálisan kivitelezett Auto Deploymentről: IBM Tivoli Storage Manager automatic deployment configuration

tsm_auto_deployment_planner.sh
#!/bin/bash
TSM_SERVER="tsmsrv"
TSM_ADMIN="user"
TSM_PASSW="passw"
LOG_FILE="/var/log/tsm_auto_deploy_planner.log"
RESULT_CHECK_FILE="/var/log/tsm_auto_deploy_planner.check"
TMP_FILE="/tmp/tsm_auto_deploy_planner.rc.tmp"
# AZ EZ ALATTI KODOT NE PISZKALD, CSAK HA TUDOD MIT CSINALSZ
SQL_Q_DEPLOY_PACKAGES="SELECT DISTINCT(DESCRIPTION),NODE_NAME,FILESPACE_NAME,HL_NAME,LL_NAME FROM ARCHIVES WHERE NODE_NAME LIKE 'IBM_CLIENT_DEPLOY%' and TYPE='FILE' and ( LL_NAME='DEPLOYCLIENT.BAT' OR LOWER(LL_NAME)='deployclient.sh' ) and DESCRIPTION LIKE 'DEPLOY%'"
SQL_QUERY_DEPLOY_DIR="SELECT DIRECTORY FROM DEVCLASSES WHERE DEVCLASS_NAME IN (SELECT DEVCLASS FROM STGPOOLS WHERE STGPOOL_NAME IN (SELECT DESTINATION FROM AR_COPYGROUPS WHERE DOMAIN_NAME='IBM_CLIENT_DEPLOY' AND SET_NAME='ACTIVE'))"
SQL_DEPLOYED_NODES="SELECT DISTINCT substr(N.NODE_NAME,1,22) as \"NODE\", substr(CS.SCHEDULE_NAME,1,22) as \"SCHEDULE\", substr(N.CLIENT_VERSION || '.' || N.CLIENT_RELEASE || '.' || N.CLIENT_LEVEL || '.' || N.CLIENT_SUBLEVEL || ' - ' || N.CLIENT_TARGET_VERSION || '.' || N.CLIENT_TARGET_RELEASE || '.' || N.CLIENT_TARGET_LEVEL || '.' || N.CLIENT_TARGET_SUBLEVEL,1,18) as \"CLIENT - TARGET\", case when N.CLIENT_VERSION || '.' || N.CLIENT_RELEASE || '.' || N.CLIENT_LEVEL || '.' || N.CLIENT_SUBLEVEL != N.CLIENT_TARGET_VERSION || '.' || N.CLIENT_TARGET_RELEASE || '.' || N.CLIENT_TARGET_LEVEL || '.' || N.CLIENT_TARGET_SUBLEVEL then '!!' else 'OK' end as \"OK\", substr(N.PLATFORM_NAME,1,15) as \"OS_VERSION\" FROM NODES N, ASSOCIATIONS A, CLIENT_SCHEDULES CS WHERE N.NODE_NAME=A.NODE_NAME AND A.SCHEDULE_NAME=CS.SCHEDULE_NAME AND CS.ACTION='DEPLOY'"
DSMADMC="dsmadmc -id=$TSM_ADMIN -pa=$TSM_PASSW -se=$TSM_SERVER -dataonly=y "
 
red=$'\e[1;31m'
grn=$'\e[1;32m'
yel=$'\e[1;33m'
blu=$'\e[1;34m'
mag=$'\e[1;35m'
cyn=$'\e[1;36m'
whi=$'\e[1;37m'
inv=$'\e[7;37m'
gry=$'\e[1;90m'
end=$'\e[0m'
clear
# FEJLECT MEGRAJZOLASA
FEJLEC="TSM Auto Deployment planner v1.3 (2015.09.24.)"
FEJLEC2="written by Peter Agoston"
printf "${inv}"
J=0
for I in $(seq 1 $(tput cols)); do printf "#"; done; #printf "\n"
for I in $(seq 1 $(tput cols)); do printf " "; done; #printf "\n"
for I in $(seq 1 $(($(tput cols)/2-${#FEJLEC}/2-${#FEJLEC}%2))); do printf " "; J=$(($J+1)); done; printf "$FEJLEC"; for I in $(seq 1 $(($(tput cols)/2-${#FEJLEC}/2))); do printf " "; J=$(($J+1)); done;
if [[ $(($J + ${#FEJLEC})) -lt $(tput cols) ]]; then printf " "; fi
#printf "\n"
J=0
for I in $(seq 1 $(($(tput cols)/2-${#FEJLEC2}/2-${#FEJLEC2}%2))); do printf " "; J=$(($J+1)); done; printf "$FEJLEC2"; for I in $(seq 1 $(($(tput cols)/2-${#FEJLEC2}/2))); do printf " "; J=$(($J+1)); done;
if [[ $(($J + ${#FEJLEC2})) -lt $(tput cols) ]]; then printf " "; fi
#printf "\n"
for I in $(seq 1 $(tput cols)); do printf " "; done; #printf "\n"
for I in $(seq 1 $(tput cols)); do printf "#"; done; #printf "\n"
printf "${end}\n"
# FEJLEC VEGE
printf "Szabalyrendszer lekerdezese... a telepito keszletek tarolasi utvonala: " 
DEPLOYDIR=$($DSMADMC -displ=tab "$SQL_QUERY_DEPLOY_DIR")
if [[ $? -ne 0 ]]; then
    printf "${red}\nNem sikerult lekerdezni, valoszinuleg nem letezik a szukseges Domain es a Stgpool. Ez problema lehet...\n\n${end}"
else 
	DEPLOYDIR=${DEPLOYDIR%% *}
	printf "${gry}${DEPLOYDIR##DIRECTORY: }${end}\n\n"
fi
printf "${whi}A TSM szerverre beimportalt telepito keszletek:\n"
printf "## VERSION   PLATFORM   ARCHITECTURE${gry}\n"
I=0
while read -r SOR; do
    I=$(($I+1))
    PACKAGE=$(echo $SOR | awk -F, '{print $1}')
    PACK_NODE[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $2}')
    FILESPACE[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $3}')
    HL_NAME[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $4}')
    LL_NAME[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $5}')
    VERSION[$I]=$(echo $PACKAGE | awk -F' ' '{print $2}')
    PLATFORM[$I]=$(echo $PACKAGE | awk -F' ' '{print $3}')
    ARCHITECTURE[$I]=$(echo $PACKAGE | awk -F' ' '{print $4}')
    if [[ "${PLATFORM[$I]}" = "Windows" ]]; then ARCHITECTURE[$I]=$(echo $PACKAGE | awk -F' ' '{print $4}' | sed 's/X32/x86/'); fi
    echo "$I $PACKAGE" | awk -F' ' '{printf "%2s %-9s  %-10s  %-12s\n",$1,$3,$4,$5}'
done <<< "`$DSMADMC -commadel -displ=tabl "$SQL_Q_DEPLOY_PACKAGES"`"
echo
printf " i Uj telepitokeszlet beimportalasa a szerverre (.exp)\n"
printf " e Auto Deployra jelolt node-ek kliens verzioinak ellenorzese\n"
printf " f Auto Deployra jelolt node-ek kliens verzioinak ellenorzese (csak sikerteleneket mutat)\n"
printf " d Auto Deploy kliens üzenetek keresése node-hoz az activity logban.\n"
printf " h Segitseg a hasznalathoz\n"
printf " q Kilepes\n"
echo
 
# Program fo ciklus eleje
#while [[ $DEPL_PACK_ID -le 0 || $DEPL_PACK_ID -gt $I ]]; do
while [[ $DEPL_PACK_ID != "q" ]]; do
    printf "${whi}Add meg a hasznalni kivant telepito keszlet sorszamat, vagy a funkcio betujelet: ${end}"
    read DEPL_PACK_ID
    echo >> $LOG_FILE
    date >> $LOG_FILE
    echo "Valasztott menupont: $DEPL_PACK_ID" >> $LOG_FILE
# HELP 
    if [[ $DEPL_PACK_ID = "h" ]]; then
        cat << HELP
  ${end}A Client Autodeploy hasznalatahoz szukseges letrehozni nehany elemet a TSM szabalyrendszerben, amik az autodeploy csomagok tarolasahoz szuksegesek. Ezek az alabbiak:
 
  /* A ${red}pirossal${end} jelolteket muszaj a helyi sajatossagoknak megfeleloen beallitani, a ${yel}sargakat${end} opcionalisan lehet modositani */
  /* ide fogjuk elhelyezni az FTP-rol letoltott .exp fajlokat, amit az import majd hasznal */
  ${gry}DEFINE DEVCLASS ${yel}DEPLOY_IMPORT${end} DEVTYPE=FILE DIRECTORY="${red}/sanfs/autodeploy${gry}"${end}
 
  /* ezen a file devclass-on definialt volume-okon fogja tarolni a TSM szerver az importalt, kliensekre teritendo kodot */
  ${gry}DEFINE DEVCLASS ${yel}DEPLOY_DATA${end} DEVTYPE=FILE DIRECTORY="${red}/sanfs/autodeploy${gry}"${end}
 
  ${gry}DEFINE STGPOOL ${yel}autodep DEPLOY_DATA${end} MAXSCRATCH=${yel}100${end}
 
  /* Kulon policy domaint es szabalyrendszert keszit hozza, de latva a műkodesi elvet, ez nem feltetlenul szukseges! */
  ${gry}DEFINE DOMAIN ${yel}IBM_CLIENT_DEPLOY${end}
  DEFINE POLICYSET ${yel}IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY${end}
  DEFINE MGMTCLASS ${yel}IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY${end}
  DEFINE COPYGROUP ${yel}IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY${end} STANDARD TYPE=ARCHIVE DESTINATION=${yel}autodep${end} RETVER=${yel}1826${gry}
  ASSIGN DEFMGMTCLASS ${yel}IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY${end}
  ACTIVATE POLICYSET ${yel}IBM_CLIENT_DEPLOY IBM_CLIENT_DEPLOY${end}
 
  /* IBM FTP autodeploy-bol letoltott .exp (TSM export) formatumú telepitokeszlet importalasa a TSM szerverre (a DEPLOY_IMPORT devclass konyvtarabol) */
  ${gry} IMPORT NODE * FILEDATA=ARCHIVE MERGEFILESPACE=YES REPLACE=ALL DEVCLASS=${yel}DEPLOY_IMPORT${end} VOLUMENAMES=${red}6.2.2.0-TIV-TSMBAC-WinX32.exp${end}
 
HELP
# HIBAKERESES FUNKCIO
    elif [[ $DEPL_PACK_ID = "d" ]]; then
        printf "${whi}Meilyik node-ot nyomozzuk? ${end}"
        read NODE_TO_DEBUG
        $DSMADMC "select date_time, message from actlog where (date_time \> current_timestamp - 168 hours) and msgno in (4263,4264,4242,4212,4274,4210,4213,4220,4215,4260,4259,4273,4276,4271,4243,4206,4253,4298) and nodename=upper('$NODE_TO_DEBUG') order by date_time desc"
    echo
# ELLENORZES FUNKCIO
	elif [[ $DEPL_PACK_ID = "e" ]]; then
    printf "${red}" > $RESULT_CHECK_FILE
    date >> $RESULT_CHECK_FILE
    printf "${whi}NODE            SCHEDULE          CLIENT - TARGET     C=T   OS_VERSION\n" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
    printf "${whi}-----------------------   -----------------------   -------------------   ---   ------------${gry}\n" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
      $DSMADMC "$SQL_DEPLOYED_NODES" | sed "s/!!/${red}!!${gry}/" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
      printf "${end}\n" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
      echo "A listat ebbe a fajlba is kiirtam: $RESULT_CHECK_FILE"
      echo
# ELLENORZES FUNKCIO (CSAK SIKERTELENEK)
	elif [[ $DEPL_PACK_ID = "e" ]]; then
    printf "${red}" > $RESULT_CHECK_FILE
    date >> $RESULT_CHECK_FILE
    printf "${whi}NODE            SCHEDULE          CLIENT - TARGET     C=T   OS_VERSION\n" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
    printf "${whi}-----------------------   -----------------------   -------------------   ---   ------------${gry}\n" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
      $DSMADMC "$SQL_DEPLOYED_NODES" | grep '!!' | sed "s/!!/${red}!!${gry}/" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
      printf "${end}\n" | tee -a $RESULT_CHECK_FILE
      echo "A listat ebbe a fajlba is kiirtam: $RESULT_CHECK_FILE"
      echo
# UJ TELEPITOKESZLET IMPORTALASA
	elif [[ $DEPL_PACK_ID = "i" ]]; then
    	printf "${whi}Add meg az importalni kivant telepito keszlet fajlnevet, amit mar felmasoltal a ${DEPLOYDIR##DIRECTORY: } konyvtarba (pl: 7.1.1.4-TIV-TSMBAC-LinuxX86.exp): ${end}"
    		read IMPORT_PACK_FNAME
		[[ "$IMPORT_PACK_FNAME" =~ \.exp$ ]] && $DSMADMC -displ=tab "IMPORT NODE * FILEDATA=ARCHIVE REPLACE=ALL MERGEFILESPACE=YES DEVCLASS=DEPLOY_IMPORT VOLUMENAMES=$IMPORT_PACK_FNAME" | tee -a $LOG_FILE && echo "Kellhet par perc, mig az import lefut a hatterben."
# KILEPES A PROGRAMBOL
	elif [[ $DEPL_PACK_ID = "q" ]]; then
		exit 0
  elif [[ $DEPL_PACK_ID =~ [0-9]+ ]]; then
# DEPLOY FUNKCIO
  printf "${whi}Mi legyen a letrehozando utemezes neve? ${end}"
  read DEPL_SCH_NAME
  printf "${whi}Mi a node(ok) neve, amin upgrade-elni szeretned a klienst? (Ha tobb van, szokozzel elvalasztva sorold fel oket.)${end}\n"
  read DEPL_NODE_NAME
  STARTDATE="-"
  until [[ $STARTDATE =~ [01][0-9]/[0-3][0-9]/201[5-9] || -z $STARTDATE ]]; do
    printf "${whi}Az utemezes indulasanak datuma (HH/NN/EEEE): ${end}"
    read STARTDATE
  done
  STARTDATE=${STARTDATE:=$(date "+%m/%d/%Y")}
  STARTTIME="-"
  until [[ $STARTTIME =~ [012][0-9]:[0-5][0-9] ]]; do
    printf "${whi}Az utemezes indulasanak ideje (OO:PP): ${end}"
    read STARTTIME
  done
  echo
  for NODE in $DEPL_NODE_NAME; do
   echo "${yel}#### $NODE ####${end}"
   DEPL_DOM_NAME=$($DSMADMC "select domain_name from nodes where node_name=upper('${NODE}')" | sed 's/ //g')
   if [[ $(echo $DEPL_DOM_NAME) =~ ^ANR[0-9]{4} ]]; then printf "${red}Ilyen node talan nincs. Ellenorizd!${end}\n\n"; continue; fi
   case "${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}" in
    Windows)
    IS_OS_OK=$($DSMADMC "SELECT count(node_name) FROM NODES WHERE (LOWER(PLATFORM_NAME) LIKE LOWER ('%${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}%') OR LOWER(CLIENT_OS_NAME) LIKE LOWER ('%${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}%')) AND (LOWER(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) LIKE LOWER('%${ARCHITECTURE[$DEPL_PACK_ID]}%') OR TRIM(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) = '' OR CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE IS NULL) AND (LOWER(PLATFORM_NAME) NOT LIKE '%deploymgr%') and node_name=upper('$NODE')")
    ;;
    Linux)
    IS_OS_OK=$($DSMADMC "SELECT count(node_name) FROM NODES WHERE (LOWER(PLATFORM_NAME) LIKE LOWER ('%${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}%') OR LOWER(CLIENT_OS_NAME) LIKE LOWER ('%${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}%')) AND (LOWER(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) LIKE LOWER('%x86%') OR LOWER(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) LIKE LOWER('%x64%') OR TRIM(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) = '' OR CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE IS NULL) AND (LOWER(PLATFORM_NAME) NOT LIKE '%deploymgr%') and node_name=upper('$NODE')")
    ;;
    AIX)
    IS_OS_OK=$($DSMADMC "SELECT count(node_name) FROM NODES WHERE (LOWER(PLATFORM_NAME) LIKE LOWER ('%${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}%') OR LOWER(CLIENT_OS_NAME) LIKE LOWER ('%${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}%')) AND (LOWER(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) LIKE LOWER('%ppc%') OR TRIM(CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE) = '' OR CLIENT_SYSTEM_ARCHITECTURE IS NULL) AND (LOWER(PLATFORM_NAME) NOT LIKE '%deploymgr%') and node_name=upper('$NODE')")
    ;;
    *)
    printf "${red}Valami a szkript altal nem ismert platform-ot (${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}) akarsz teriteni.${end}\n\n" | tee -a $LOG_FILE
    continue;
    ;;
   esac
   if [[ $IS_OS_OK -ne 1 ]]; then
    printf "${red}A node OS-e es/vagy architekturaja nem egyezik a telepiteni kivanteval!${end}\n\n" | tee -a $LOG_FILE
    continue;
   fi
   VERSIONNUM=$(echo ${VERSION[$DEPL_PACK_ID]}| sed 's/\.//g')
# UTEMEZESEK BEDEFINIALASA
   RC=0
   case "${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}" in
    Windows)
    $DSMADMC "DEFINE SCHEDULE ${DEPL_DOM_NAME} ${DEPL_SCH_NAME} ACTION=DEPLOY OBJECTS='${FILESPACE[$DEPL_PACK_ID]}${HL_NAME[$DEPL_PACK_ID]}\* ..\IBM_ANR_WIN\\' DURATION=1 DURUNITS=HOURS PERUNITS=ONETIME STARTDATE=${STARTDATE} STARTTIME=${STARTTIME} OPTIONS=\"-FROMNODE=${PACK_NODE[$DEPL_PACK_ID]} -POSTSCHEDULECMD='..\IBM_ANR_WIN\V${VERSIONNUM}\\${LL_NAME[$DEPL_PACK_ID]} SCHEDULE=${DEPL_SCH_NAME} DOMAIN=${DEPL_DOM_NAME} AUTODEPLOY=NOREBOOT nodeinfo=TBD' -SUB=YES -REPLACE=ALL\"" | tee $TMP_FILE >> $LOG_FILE;
    ;;
    Linux)
    $DSMADMC "DEFINE SCHEDULE ${DEPL_DOM_NAME} ${DEPL_SCH_NAME} ACTION=DEPLOY OBJECTS='${HL_NAME[$DEPL_PACK_ID]}* /opt/tivoli/tsm/client/IBM_ANR_UNX/' DURATION=1 DURUNITS=HOURS PERUNITS=ONETIME STARTDATE=${STARTDATE} STARTTIME=${STARTTIME} OPTIONS=\"-FROMNODE=${PACK_NODE[$DEPL_PACK_ID]} -POSTSCHEDULECMD='/opt/tivoli/tsm/client/IBM_ANR_UNX/v${VERSIONNUM}/${LL_NAME[$DEPL_PACK_ID]}>/opt/tivoli/tsm/client/IBM_ANR_UNX/v${VERSIONNUM}/upmin#SCHEDULE=${DEPL_SCH_NAME}#DOMAIN=${DEPL_DOM_NAME}#nodeinfo2=TBD' -SUB=YES -REPLACE=ALL\"" | tee $TMP_FILE >> $LOG_FILE;
    ;;
    AIX)
    $DSMADMC "DEFINE SCHEDULE ${DEPL_DOM_NAME} ${DEPL_SCH_NAME} ACTION=DEPLOY OBJECTS='${HL_NAME[$DEPL_PACK_ID]}* /usr/tivoli/tsm/client/IBM_ANR_UNX/' DURATION=1 DURUNITS=HOURS PERUNITS=ONETIME STARTDATE=${STARTDATE} STARTTIME=${STARTTIME} OPTIONS=\"-FROMNODE=${PACK_NODE[$DEPL_PACK_ID]} -POSTSCHEDULECMD='/usr/tivoli/tsm/client/IBM_ANR_UNX/v${VERSIONNUM}/${LL_NAME[$DEPL_PACK_ID]}>/usr/tivoli/tsm/client/IBM_ANR_UNX/v${VERSIONNUM}/upmin#SCHEDULE=${DEPL_SCH_NAME}#DOMAIN=${DEPL_DOM_NAME}#nodeinfo2=TBD' -SUB=YES -REPLACE=ALL\"" | tee $TMP_FILE >> $LOG_FILE;
    ;;
    *)
    printf "${red}Valami a szkript altal nem ismert platform-ot (${PLATFORM[$DEPL_PACK_ID]}) akarsz teriteni.${end}\n\n"
    continue;
    ;;
   esac
   if [[ $(grep -c "ANR2500I" $TMP_FILE) -ne 1 ]]; then
    printf "${red}A(z) ${DEPL_SCH_NAME} utemezes bedefinialasa sikertelen!${end}\n\n"
    if [[ $(grep -c "ANR2618E" $TMP_FILE) -gt 0 ]]; then
      printf "A ${DEPL_DOM_NAME} domainben mar letezik ilyen utemezes, lasd alabb. Hozzarendeljem ezt a node-ot (is) ehhez?\n${gry}" 
      $DSMADMC "QUERY SCHEDULE ${DEPL_DOM_NAME} ${DEPL_SCH_NAME}"
    fi
    printf "${end}[i/n]:"
    read VALASZ
    if [[ $VALASZ =~ [^iI] ]]; then
      continue;
    fi
   fi
# A NODE TARGETLEVEL-JENEK BEALLITASA
   $DSMADMC "UPDATE NODE $NODE TARGETLEVEL=${VERSION[$DEPL_PACK_ID]}" | tee -a $LOG_FILE
   if [[ ${PIPESTATUS[0]} -ne 0 ]]; then
    printf "${red}A(z) node TARGETLEVEL-enek beallitasa ${VERSION[$DEPL_PACK_ID]}-re sikertelen!${end}\n\n" | tee -a $LOG_FILE
    continue;
   fi
# NODE ASSZOCIACIOK BEDEFINIALASA
   $DSMADMC "DEFINE ASSOCIATION ${DEPL_DOM_NAME} ${DEPL_SCH_NAME} ${NODE}" | tee -a $LOG_FILE
   if [[ ${PIPESTATUS[0]} -ne 0 ]]; then
    printf "${red}A(z) $NODE node hozzarendelese a(z) ${DEPL_SCH_NAME} utemezeshez sikertelen!${end}\n\n" | tee -a $LOG_FILE
    continue;
   fi
   echo
  done
  fi
done