meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Teljes szöveg:

Oracle VM CPU pin map @shell:oravm
9 Találatok, Utolsó módosítás:
i cd $WORKDIR # A terminálba SSH-n bejelentkezett user if egrep -q "SigIgn:\s.{15}[13579bdf]" /proc/$$/s... ACT_TTY=$(tty|grep -oP '(?<=/dev/pts/).*') fi SSH_USER=$(w | awk '/pts\/'${ACT_TTY}'\s/{print $1}') red... u | sed "s/^/$(date '+%Y.%m.%d %H.%M.%d | ')${SSH_USER}: /" | tee -a $LOGFILE else $OVMC -u... " | sed "s/^/$(date '+%Y.%m.%d %H.%M.%d | ')${SSH_USER}: /" | tee -a $LOGFILE fi echo | tee -a $LOG
TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
5 Találatok, Utolsó módosítás:
ILE parameter lejjebb). A szervereket is instance_user@hoszt formatumban kell megadni. HADR_SZERVEREK="... LI.jar" # TS3500/TS3310 library login adatok, pl: user:jelszo@ip_vagy_dns_cim, ha tobb van, szokozzel el... csak megadni, tehat kozos kulcs kell - azokhoz a user@hoszt parokhoz, amiket lejjebb az SSH_SZERVEREK-b... ezeseket futtatni kell. A szervereket is instance_user@hoszt formatumban kell megadni. SSH_SZERVEREK="r
Hálózati okosságok @linux
5 Találatok, Utolsó módosítás:
ltabban: ~/.ssh/config: <file> Host jumphost1 User username1 Host jumphost2 User username2 ProxyCommand ssh -W %h:%p jumphost1 Host jumphost3 User username3 ProxyCommand ssh -W %h:%p jumphost2 Host server User username4 ProxyCommand ssh -W %h:%p jumphost3 <
SSH kulcs terítő szkript @shell
5 Találatok, Utolsó módosítás:
/usr/bin/expect -f set host [lindex $argv 0] set user [lindex $argv 1] set password [lindex $argv 2] spawn ssh-copy-id -i /home/$user/.ssh/id_ecdsa.pub $host expect { "continue" ... h> #!/bin/bash echo -n "Add meg a jelszavad a(z) $USER felhasznalohoz: " read -s PASSWORD echo INPUT_FIL... while read HOST; do printf "Kulcs masolasa: ${USER}@${HOST}..." expect ./lnx_copy_ssh_id.exp $HO
Data Domain @doksik_leirasok
3 Találatok, Utolsó módosítás:
t/emc/boostfs/bin/boostfs lockbox set -u <boostfs_user> -d <dd_server> -s <storage_unit> -l /opt/emc/boo... = MTree beállítása storage-unit -nak: ddboost storage-unit modify <storage-unit> user <ddboost-user>
Linux-os lin_tape tape device-ok 'persistent binding'-jat beállító udev konfig fájl generáló szkript @shell:device_management
3 Találatok, Utolsó módosítás:
tape_rules_conf_generate.sh> #!/bin/bash tsm_inst_user='root' echo "# Generated by $0 on $(date)" UDEVAP... ARAM}{serial_num}==\"$SERIAL\", OWNER=\"$tsm_inst_user\", MODE=\"0666\", SYMLINK=\"lin_tape/${devi}\"" d... ARAM}{serial_num}==\"$SERIAL\", OWNER=\"$tsm_inst_user\", MODE=\"0666\", SYMLINK=\"lin_tape/${devi}\"" d
VM-ek diszkjeinek listázása @shell:oravm
2 Találatok, Utolsó módosítás:
K_WWN=$(ovm_exec "show physicalDisk id=$DISK_ID" "User-Friendly Name") DISK_NAME=$(ovm_e... =$(ovm_exec "show PhysicalDisk id=$PHYS_DISK_ID" "User-Friendly Name") SLOT_NR=$(cat ${TMP_FILE}.1 |
Shell szkript felderítő szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
A-Z0-9_]*\)[^a-zA-Z0-9_].*$/\1/') USER=$(grep -R "$SOR" /var/spool/cron/ | sed 's/^.*\/\... ):.*/\1/') HOME=$(lsuser -a home $USER | awk -F'=' '{print $2}' | sed 's/\//\\\//g')
TSM trace rotator szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
elni kívánt TSM szerver sztanzájához, név, TSM-es user és jelszó megadása jön, és egy MAXSIZE paraméter,... sword" MAXSIZE=512 #MBytes control_c() # run if user hits control-c { echo "Terminating, disab
Linux okosságok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
hot ==== sudo jog másik userhez ==== non-root-user ALL = (appuser) NOPASSWD: ALL ==== NMON adatgyű
Szebb 'q process' kimenet @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
q_proc.sh> #!/bin/sh TSMSERVER='tsmsrv01' ID='tsm_user' PA='tsm_pass' RED='\033[0;31m' GREEN='\033[0;32
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
_VONAL" >> $TMP_HTML_FILE } control_c() # run if user hits control-c { echo -en "\n*** Ouch! Er
VMware image mentések riportja @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
===== <file env in_risk_vm_machines.env> TSMUSER=user TSMPASS=password TSMSERVER=tsm EMAIL_FROM="TSM ri
TSM Smart Replicator @shell:replikacio
1 Találatok, Utolsó módosítás:
&1 & Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target </file> # systemctl daemon-reload # s
Fizikai diszkeket átnevező szkript @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
cho "$SOR;$(ovm_exec "show PhysicalDisk id=$SOR" "User-Friendly Name" | tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >>$
Technikai poolokat, vezérlő szkripteket kialakító szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Hasznos TSM SQL lekérdezések
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM Auto Deployment planner szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Szkriptelés @linux
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM szerver telepítés @doksik_leirasok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Turkáló szabályzat
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Szebb 'q session' kimenet @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás: