meta data for this page
 •  

TSM Smart Replicator

Ez a szkript a node replikációkat hivatott vezérelni úgy, hogy mindig egy megadott maximum darabszámú (REPLMAXNUM) replikációt futtat. Meghatározott időközönként (REFRESHRATE) figyeli, hogy hány replikációs processz fut épp, és akkor indítja a következőt, mikor ez a szám a REPLMAXNUM alá csökken. A node-ok listáját a szerverről olvassa ki, a REPLSTATE=ENABLED és REPLMODE=SEND/SYNCSEND paraméterű node-okkal dolgozik. Ha az INFINITERUN=true, akkor ha a node-ok listájának végére ér, kezdi elölről, friss node listával. Ha vannak node-ok, amiket ki szeretnénk venni az automatizált replikációból, azokat az EXCLUDENODES változóban kell felsorolni. Ha a REMEMBER_LAST_NODE=true, akkor a szkript leállítása esetén, következő induláskor nem kezdi előről a node listát, hanem megpróbálja folytatni az utoljára replikált node-tól, amit a LAST_NODE_FILE változóban megadott fájlban tárol.

tsm_smart_replicator.sh
#!/bin/sh
#                                #
# TSM Smart Replicator v1.3.1 (2015.05.30) - Ágoston Péter   #
#                                #
#################################################################
TSMSERVER=tsmserv
TSMUSER=tsmadmin
TSMPASS=jelszo
REPLMAXNUM=4
INFINITERUN=true
REFRESHRATE=10 #MINUTES
LOGFILE=/var/log/tsm_smart_replicator.log
REMEMBER_LAST_NODE=true
LAST_NODE_FILE=/tmp/tsm_smart_replicator.last_node
EXCLUDENODES=''
 
DSMADMC="dsmadmc -id=$TSMUSER -pa=$TSMPASS -se=$TSMSERVER -dataonly=y -displ=tabl"
 
trap 'echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") PROGRAM TERMINATED" | tee -a $LOGFILE;kill $$' SIGINT SIGTERM;
 
echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") PROGRAM START (TSMSERVER=$TSMSERVER, REPLMAXNUM=$REPLMAXNUM, INFINITERUN=$INFINITERUN, REFRESHRATE=${REFRESHRATE}m)" | tee -a $LOGFILE
LAST_NODE=$(cat $LAST_NODE_FILE)
FIRSTRUN=true
CYCLE=1
ACT_NODE_NUM=0
while [ $INFINITERUN = true ] || [ $FIRSTRUN = true ]; do
  FIRSTRUN=false
  STARTTIME=$(date +"%s")
  STARTTIME=$(($STARTTIME / 60))
  echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") CYCLE START ($CYCLE)" | tee -a $LOGFILE
  REPL_NODE_NUM=`$DSMADMC "select count(node_name) from nodes where repl_state='ENABLED' and repl_mode in ('SEND','SYNCSEND')" | sed 's/[^0-9]*//'`
	$DSMADMC "select node_name from nodes where repl_state='ENABLED' and repl_mode in ('SEND','SYNCSEND') ORDER BY node_name" | while read NODE; do
    # Megprobaljuk onnan folytatni, ahol utoljara abbahagytuk a kort
    if [ "$REMEMBER_LAST_NODE" = "true" ] && [ -n "$LAST_NODE" ] && [ "$NODE" != "$LAST_NODE" ]; then 
      echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") A $NODE node kihagyasa, mert folytatjuk onnan, ahol abbahagytuk." >> $LOGFILE
      continue; 
    fi
    unset LAST_NODE
    # Ha nem fut meg a node-ra replikacio, elinditjuk ra
    if [ $($DSMADMC "select count(*) from processes where status like '% $NODE.%'") -eq 0 ] && [ "$(echo $EXCLUDENODES | grep -c $NODE)" -eq 0 ]; then
      REPLNUM=$($DSMADMC "select count(*) from processes where process='Replicate Node'" | sed 's/[^0-9]//g')
      ACTREPLNODES=$($DSMADMC "select status from processes where process='Replicate Node'" | grep -v 'AN[SR]' | sed -e 's/\(^.*node.s. \)\([^.]*\)\(.*$\)/\2/' | sed ':a;N;$!ba;s/\n/, /g')
      echo ${ACTREPLNODES%%,*} > $LAST_NODE_FILE
	    echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") Futo replikaciok szama: $REPLNUM ($ACT_NODE_NUM/$REPL_NODE_NUM) | Varakozik: $NODE | Replikacio alatt: $ACTREPLNODES" | tee -a $LOGFILE
      # Varunk, amig lesz replikacios "slot"
      while [ $REPLNUM -ge $REPLMAXNUM ]; do
        echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") ${REFRESHRATE}p varakozas..." | tee -a $LOGFILE
        sleep $(($REFRESHRATE*60))
	      REPLNUM=$($DSMADMC "select count(*) from processes where process='Replicate Node'" | sed 's/[^0-9]//g')
        ACTREPLNODES=$($DSMADMC "select status from processes where process='Replicate Node'" | grep -v 'AN[SR]' | sed -e 's/\(^.*node.s. \)\([^.]*\)\(.*$\)/\2/' | sed ':a;N;$!ba;s/\n/, /g')
	      echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") Futo replikaciok szama: $REPLNUM ($ACT_NODE_NUM/$REPL_NODE_NUM) | Varakozik: $NODE | Replikacio alatt: $ACTREPLNODES" | tee -a $LOGFILE
      done
      $DSMADMC "repl node $NODE maxsess=3" | tee -a $LOGFILE
      ACT_NODE_NUM=$((ACT_NODE_NUM+1))
      # Ha mar csak egy slot van, varunk egy percet, hatha nincs mit replikalni, hogy mehessunk tovabb
      if [ $(($REPLMAXNUM-$REPLNUM)) -eq 1 ]; then echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") 1p varakozas..." | tee -a $LOGFILE;sleep 60; fi
    else
      echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") A $NODE kihagyasra kerul, mert EXCLUDE-olva van, vagy mar epp fut ra replikacio." | tee -a $LOGFILE
    fi
	done
  ENDTIME=$(date +"%s")
  ENDTIME=$(($ENDTIME / 60))
  RUNTIME=$(($ENDTIME-$STARTTIME))
  echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") CYCLE END ($CYCLE) | RUNTIME: $(($RUNTIME / 60))h $(($RUNTIME % 60))m" | tee -a $LOGFILE
  echo | tee -a $LOGFILE
  echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") ${REFRESHRATE}p varakozas..." | tee -a $LOGFILE
  sleep $(($REFRESHRATE*60))
  CYCLE=$(($CYCLE + 1))
  unset LAST_NODE
done
echo "$(date "+%Y.%m.%d %H:%M") PROGRAM END" | tee -a $LOGFILE

Systemd .service fájl:

/etc/systemd/system/tsm_smart_replicator.service
[Unit]
Description=IBM Tivoli Storage Manager Smart Replicator
After=local-fs.target network-online.target
 
[Service]
Type=simple
GuessMainPID=no
ExecStart=/scripts/tsm_smart_replicator.sh >/dev/null 2>&1 &
Restart=on-failure
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable tsm_smart_replicator
# systemctl start tsm_smart_replicator
# systemctl status tsm_smart_replicator