Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
shell:oravm:ovm_rename_phys_disk [2020/06/05 14:28]
admin
shell:oravm:ovm_rename_phys_disk [2020/07/14 13:33] (aktuális)
admin
Sor 6: Sor 6:
 ## bemeneti fajl szintaxis: ## bemeneti fajl szintaxis:
 # DISK_UUID ​ DISK_NAME ​ SHAREABLE # DISK_UUID ​ DISK_NAME ​ SHAREABLE
-# 6005076802820058A000000000000000 ​       diszk_név ​ No+# 6005076802820058A000000000000000 ​       diszk_név ​ No [host1,​host2,​host3 - opcionális]
 . ovm_functions.sh . ovm_functions.sh
 kulcs_ellenorzes kulcs_ellenorzes
Sor 24: Sor 24:
         DISK_NAME=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 2)         DISK_NAME=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 2)
         DISK_SHARED=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 3)         DISK_SHARED=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 3)
 +        VM_NAMES=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 4 | sed 's/,/ /g')
         DISK_ID=$(awk -F';'​ "/​$DISK_UUID/"'​{print $1}' $TMP_FILE)         DISK_ID=$(awk -F';'​ "/​$DISK_UUID/"'​{print $1}' $TMP_FILE)
-        echo "###### ​$DISK_UUID atnevezese ​######" | tee -a $LOGFILE +        echo -e "$(env printf '​\u250F'​) A(z) $DISK_UUID ​UUID diszk atnevezese"​ | tee -a $LOGFILE 
-#        echo "​Ellenorizd a parametereket:"​ +        echo -e "$(env printf '​\u2523'​)$(env printf '​\u2501'​)> ​UUID: ${grn}${DISK_UUID}${end},​ Nev: ${grn}${DISK_NAME}${end},​ Shared: ${grn}${DISK_SHARED}${end}, VM(ek): ${grn}${VM_NAMES}${end}"​ | tee -a $LOGFILE 
-        echo -e "UUID: ${grn}${DISK_UUID}${end},​ Nev: ${grn}${DISK_NAME}${end},​ Shared: ${grn}${DISK_SHARED}${end}"​ | tee -a $LOGFILE +        ​printf ​"$(env printf '​\u2503'​) ​Ha ez nem stimmel, nyomj egy CTRL+C -t 10mp-en belül!${red}
-       echo "Ha ez nem stimmel, nyomj egy CTRL+C -t 10mp-en belül!"​ +        ​countdown 
-       echo "​-----------------"​ +        ​echo -e $end
-        ​sleep 5+
         echo "​OVM>​ edit PhysicalDisk id=$DISK_ID name=$DISK_NAME shared=$DISK_SHARED"​ | tee -a $LOGFILE         echo "​OVM>​ edit PhysicalDisk id=$DISK_ID name=$DISK_NAME shared=$DISK_SHARED"​ | tee -a $LOGFILE
         RES=$(ovm_exec "edit PhysicalDisk id=$DISK_ID name=$DISK_NAME shareable=$DISK_SHARED"​ "​Status"​)         RES=$(ovm_exec "edit PhysicalDisk id=$DISK_ID name=$DISK_NAME shareable=$DISK_SHARED"​ "​Status"​)
-        [[ -z $RES ]] && { echo -e "​${red}edit PhysicalDisk HIBA!${end}"​ | tee -a $LOGFILE; continue; } || echo "​${grn}${RES}${end}"​ | tee -a $LOGFILE+        [[ -z $RES ]] && { echo -e "$(env printf '​\u2503'​) ​${red}edit PhysicalDisk HIBA!${end}"​ | tee -a $LOGFILE; continue; } || echo "$(env printf '​\u2503'​) ​${grn}${RES}${end}" | tee -a $LOGFILE 
 + 
 +        echo "$(env printf '​\u250F'​) A(z) ${yel}$VDISK_NAME${end} hozzarendelese a..." | tee -a $LOGFILE 
 +        for VM_NAME in $VM_NAMES; do 
 +                VM_ID=$(ovm_exec "show vm name=\"​$VM_NAME\""​ "​Id"​) 
 +                SLOT=$(ovm_cli "show vm id=\"​$VM_ID\""​ | grep -oP "​VmDiskMapping.*(?​==)"​ | awk '​END{print $NF}'​) 
 +                echo -e "$(env printf '​\u2523'​)$(env printf '​\u2501'​)>​ ${grn}$VM_NAME${end} VM ${grn}$SLOT${end}. slotjahoz"​ | tee -a $LOGFILE 
 +                printf "$(env printf '​\u2503'​) Ha ez nem stimmel, nyomj egy CTRL+C -t 10mp-en belül!${red}"​ | tee -a $LOGFILE 
 +                countdown 
 +                echo -e $end | tee -a $LOGFILE 
 +                VDISK_MAP1=$(ovm_exec "​create VmDiskMapping slot=$SLOT physicalDisk=\"​$DISK_NAME\"​ name=\"​${DISK_NAME}_to_${VM_NAME}\"​ on Vm id=\"​$VM_ID\""​ "​Status"​) 
 +                [[ -z $VDISK_MAP1 ]] && { echo -e "$(env printf '​\u2503'​) ${red}create VmDiskMapping HIBA!${end}";​ continue; } || echo "$(env printf '​\u2503'​) Vdisk mapping: ${grn}$VDISK_MAP1 ${end}"​ | tee -a $LOGFILE 
 +                echo "$(env printf '​\u2523'​) A $VM_NAME kesz." | tee -a $LOGFILE 
 +        done 
 +        echo -e "$(env printf '​\u2517'​) A(z) $DISK_UUID UUID diszk kesz." | tee -a $LOGFILE
         echo | tee -a $LOGFILE         echo | tee -a $LOGFILE
 done <<<​ "`cat $1 | grep -v '​^#'​ | sed '​s/​[[:​space:​]]\+/​ /g' | tr -s '​[:​blank:​]'​`"​ done <<<​ "`cat $1 | grep -v '​^#'​ | sed '​s/​[[:​space:​]]\+/​ /g' | tr -s '​[:​blank:​]'​`"​
 sed -i -e '​s/​\x1b\[[0-9;​]*m//​g'​ -e '​s/​^M//​g'​ $LOGFILE sed -i -e '​s/​\x1b\[[0-9;​]*m//​g'​ -e '​s/​^M//​g'​ $LOGFILE
 </​file>​ </​file>​
shell/oravm/ovm_rename_phys_disk.txt · Utolsó módosítás: 2020/07/14 13:33 szerkesztette: admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0