meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Illeszkedő oldalnevek:

Teljes szöveg:

TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
59 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM_FELH -pa=$TSM_JELSZO -se=$TSM_SZERVER q opt | sed -n -e 's/Server Version \([0-9]\),.*/\1/p' -e 's/... TSM_FELH -pa=$TSM_JELSZO -se=$TSM_SZERVER q opt | sed -n -e 's/Server Version \([0-9]\), Release \([0-... Level \([0-9]\+\)\.\([0-9]\+\).*/\1.\2.\3.\4/p' | sed -e 's/^[^0-9]*//g') TSM_SZERVERNEV[$TSM_S... TSM_FELH -pa=$TSM_JELSZO -se=$TSM_SZERVER q opt | sed -n -e 's/Session established with server \([^:]*\
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
15 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM_FELH -pa=$TSM_JELSZO -se=$TSM_SZERVER q opt | sed -n -e 's/Server Version \([0-9]\),.*/\1/p' -e 's/... TSM_FELH -pa=$TSM_JELSZO -se=$TSM_SZERVER q opt | sed -n -e 's/Server Version \([0-9]\), Release \([0-... \), Level \([0-9]\)\.\([0-9]\).*/\1.\2.\3.\4/p' | sed -e 's/^[^0-9]*//g') LONG_VER=$(dsmadmc -i... TSM_FELH -pa=$TSM_JELSZO -se=$TSM_SZERVER q opt | sed -n -e 's/Server Version \([0-9]\), Release \([0-
Oracle VM CPU pin map @shell:oravm
15 Találatok, Utolsó módosítás:
done else PINS=$(echo $PINS | sed 's/,/ /g') fi for CPU in $(seq 0... IN_PASSWD -h localhost -v "$INPUT_VM" -c rmvcpu | sed "s/^/$(date '+%Y.%m.%d %H.%M.%d | ')${SSH_USER}: ... -v "$INPUT_VM" -c setvcpu -s "$INPUT_VCPU_LIST" | sed "s/^/$(date '+%Y.%m.%d %H.%M.%d | ')${SSH_USER}: ... done fi PINS=$(echo $PINS | sed 's/^,//') echo "$OVS;$VM_NAME;$PINS" |tee
Shell szkript felderítő szkript @shell
12 Találatok, Utolsó módosítás:
ts.sh> #!/bin/sh #grep -R ".*" /var/spool/cron/ | sed -e 's/^\/var\/spool\/cron\/crontabs\///' | grep -... trl|sa1|sa2|Internal-Function|======|at.allow)' | sed -e 's/^[^/$]*//' -e 's/[ >].*$//' | sort | uniq |... ^\$'; then VARIABLE=$(echo $SOR | sed 's/^.*\(\$[a-zA-Z0-9_]*\)[^a-zA-Z0-9_].*$/\1/') ... USER=$(grep -R "$SOR" /var/spool/cron/ | sed 's/^.*\/\([a-z]*\):.*/\1/') HOME=
Linuxos "cfgmgr" @shell:device_management
11 Találatok, Utolsó módosítás:
in sysfs" exit 1; fi hosts=`echo $hosts | sed 's/ /\n/g' | sort -n` } # Return hosts. /proc/sc... hostdir/status; then num=$(printf '%d\n' `sed -n 's/SCSI host number://p' $hostdir/status`) ... DEV=`echo "$SCSISTR" | grep 'Attached drivers:' | sed 's/^ *Attached drivers: \(sg[0-9]*\).*/\1/'` fi... then RMB=`sg_inq /dev/$SGDEV | grep 'RMB=' | sed 's/^.*RMB=\(.\).*$/\1/'` print_and_scroll_bac
VMware image mentések riportja @shell:riportok
8 Találatok, Utolsó módosítás:
SOR; do EXCEPTIONS="$(echo $EXCEPTIONS | sed 's/^\s*//') $(echo $SOR | awk '{print $1}')" done... OL; do ./govc find "$RESPOOL" -type m | sed 's/^.*\///g' | sort | while read VM_NAME; do ... $VM_NAME" | awk -F':' '/Power state/{print $2}' | sed 's/ *powered//') UUID=$(./govc vm.info "$VM_NAME" | awk -F':' '/UUID/{print $2}' | sed 's/ *//') LAST_BACKUP=$(dsmadmc -id=$TSMU
Linux-os lin_tape tape device-ok 'persistent binding'-jat beállító udev konfig fájl generáló szkript @shell:device_management
8 Találatok, Utolsó módosítás:
ev/IBMchanger*[^n]`; do devi=`echo $dev | sed 's#/dev/##g'` if [[ "$UDEVAPP" =~ "udevad... grep 'ATTR.serial_num.' | grep -o '"[0-9A-F]*"' | sed 's/"//g'` else # DPATH=`ude... TH | grep 'serial_num.' | grep -o '"[0-9A-F]*"' | sed 's/"//g'` if [ ${#SERIAL} -lt 6 ]... /dev/IBMtape*[^n]`; do devi=`echo $dev | sed 's#/dev/##g'` if [[ "$UDEVAPP" =~ "udevad
Szkriptelés @linux
7 Találatok, Utolsó módosítás:
= Fájlba beszúrás minta után, ha még nincs ==== sed -i '/^EZENSTRINGUTAN /{N; /\nBEILLESZTENDO$/b; s/... jlba ==== A_CURR_SHELL=$(ps -o args= -p "$$" | sed 's/ .*$//' | sed 's#^.*\/##g') if [[ "$A_CURR_SHELL" == "bash" ]]; then exec > >(tee -ia $A_TM... ==== Ismétlődő sorok számolása ==== cat file | sed 's/([^(]*)$/,&/' | awk -F'[,]' '{a[$2]++}END{for(
TSM drive usage riport @shell:riportok
7 Találatok, Utolsó módosítás:
TE_TO}') - ${DAYS} days) from sysibm.sysdummy1" | sed 's/ //g') # Lekerdezem az adott oranal regebben ... aonly=y -commadel "${SQL2}" | grep "$AKT_DATUM" | sed -e 's/^[^ ]* //' | grep ',[0-9]*$' | while read S... =2; (1/${NUM_OF_DRIVES}*100) + $OLD_VALUE" | bc | sed 's/\..*$//') perl -pi -e "s/^$HOUR,.*/$H... " -se="$TSMSERVER" -dataonly=y -commadel "$SQL" | sed 's/^[^ ]* //' | while read SOR; do HOUR=$(ech
TSM Smart Replicator @shell:replikacio
7 Találatok, Utolsó módosítás:
'ENABLED' and repl_mode in ('SEND','SYNCSEND')" | sed 's/[^0-9]*//'` $DSMADMC "select node_name from n... from processes where process='Replicate Node'" | sed 's/[^0-9]//g') ACTREPLNODES=$($DSMADM... re process='Replicate Node'" | grep -v 'AN[SR]' | sed -e 's/\(^.*node.s. \)\([^.]*\)\(.*$\)/\2/' | sed ':a;N;$!ba;s/\n/, /g') echo ${ACTREPLNODE
Linux okosságok
7 Találatok, Utolsó módosítás:
tázása log fájlból ==== cat /var/log/yum.log | sed "s#.\+: \?\(.\+\)#\1#" | sort ==== Disk perf. tes... UNT=$((FS*1024*1024 / $BS)) COUNT=$(echo $COUNT | sed 's/\..*$/g/') echo -n "Diszk irasa (dd if=/dev/ze... nem szabadították még fel a helyet ==== lsof |(sed 1q; grep deleted) ==== Hosszú processz végez... g-tutorial|Bash scripting Tutorial]] * [[http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt|Handy one-liners for
AIX parancsok @doksik_leirasok
6 Találatok, Utolsó módosítás:
el=`oslevel -s` if [ "`oslevel -sq 2>/dev/null | sed -n '1p'`" = "$curr_oslevel" ]; then echo ... exit 0 fi if [ "`oslevel -rq 2>/dev/null | sed -n '1p'`" = "`oslevel -r`" ]; then echo "... echo "oslevel -s -q: `oslevel -sq 2>/dev/null | sed -n '1p'`" echo; echo "Check the following... oslevel -s -l `oslevel -sq 2>/dev/null | sed -n '1p'` else echo "Current TL level appe
TSM Cirkuláris Másolatkészítő szkript @shell
6 Találatok, Utolsó módosítás:
here ${PRIM_POOL_WHERE} and POOLTYPE='PRIMARY'" | sed 's/[^0-9]*//'` $DSMADMC "select stgpool_name fro... processes where process='Backup Storage Pool'" | sed 's/[^0-9]//g') ACTPOOLS=$($DSMADMC "s... ocess='Backup Storage Pool'" | grep -v 'AN[SR]' | sed -e 's/\(^.*Primary Pool \)\([^,]*\)\(.*$\)/\2/' |... processes where process='Backup Storage Pool'" | sed 's/[^0-9]//g') ACTPOOLS=$($DSMADMC "select st
TSM Auto Deployment planner szkript @shell
5 Találatok, Utolsó módosítás:
RE[$I]=$(echo $PACKAGE | awk -F' ' '{print $4}' | sed 's/X32/x86/'); fi echo "$I $PACKAGE" | aw... FILE $DSMADMC "$SQL_DEPLOYED_NODES" | sed "s/!!/${red}!!${gry}/" | tee -a $RESULT_CHECK_FIL... $DSMADMC "$SQL_DEPLOYED_NODES" | grep '!!' | sed "s/!!/${red}!!${gry}/" | tee -a $RESULT_CHECK_FIL... me from nodes where node_name=upper('${NODE}')" | sed 's/ //g') if [[ $(echo $DEPL_DOM_NAME) =~ ^
Melyik node(ok) viszik el a drive erőforrásaim? @shell
5 Találatok, Utolsó módosítás:
s='opened output volume' begint=-00:${MV_IDO}" | sed ':a;N;$!ba;s/\n//g' | sed "s/$EV/\n$EV/g" | sed 's/ / /g' | grep -Ev '(/|ANR2017I|ANR0513I|VP[0-9]{4})' | sed '1d' > $TMPF while read MOUNT; do echo $M
Fizikai diszkeket átnevező szkript @shell:oravm
5 Találatok, Utolsó módosítás:
Technikai poolokat, vezérlő szkripteket kialakító szkript @shell
4 Találatok, Utolsó módosítás:
Hálózati okosságok @linux
4 Találatok, Utolsó módosítás:
VM-ek diszkjeinek listázása @shell:oravm
4 Találatok, Utolsó módosítás:
Tömeges VM létrehozó szkript @shell:oravm
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Hasznos TSM SQL lekérdezések
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Linux interfészek listázása @shell:device_management
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Tömeges VLAN interfész generáló szkript @shell:oravm
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Színes TSM szerver konzol @shell:riportok
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Fizikai diszkek tömeges mappelése VM(ek)hez @shell:oravm
2 Találatok, Utolsó módosítás:
ovm_functions.sh szkript @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM "Inkrementális" archiváló szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Tapeutil, itdt használat @doksik_leirasok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Node replikacio ellenorzo szkript @shell:replikacio
1 Találatok, Utolsó módosítás:
A 'dsmcad' inittab-ba/init.d-be való betevése @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM és OS adatgyűjtő TSM szerver felméréshez @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM kliens log gyűjtő @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás: