meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Teljes szöveg:

Hasznos TSM SQL lekérdezések
215 Találatok, Utolsó módosítás:
ement class-ok listázása === <file>select domain_name,class_name as "MGMT CLASS without OBJECTS" from mgmtclasses where class_name not in (select distinct class_name from backups) and class_name not in (select distinct class_name from
TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
73 Találatok, Utolsó módosítás:
tus' SQL_UTOLSO24H_ADATMOZGASAI="select nn.domain_name,summary.activity, sum(cast(summary.bytes/1024/102... y='ARCHIVE' or activity='RETRIEVE') and ((nn.node_name=summary.entity)) group by domain_name,summary.activity order by activity,domain_name asc" SQL_UTOLSO24H_AKTIVITASAI="SELECT activity, cast(fl
TSM Auto Deployment planner szkript @shell
67 Találatok, Utolsó módosítás:
EPLOY_PACKAGES="SELECT DISTINCT(DESCRIPTION),NODE_NAME,FILESPACE_NAME,HL_NAME,LL_NAME FROM ARCHIVES WHERE NODE_NAME LIKE 'IBM_CLIENT_DEPLOY%' and TYPE='FILE' and ( LL_NAME='DEPLOYC
TSM és OS adatgyűjtő TSM szerver felméréshez @shell:riportok
44 Találatok, Utolsó módosítás:
t substr(end_time,1,10) as DATE, substr(nn.domain_name,1,15) as DOMAIN,substr(summary.activity,1,15) as ... y='ARCHIVE' or activity='RETRIEVE') and ((nn.node_name=summary.entity)) group by substr(end_time,1,10),domain_name,summary.activity order by date,activity,domain_name asc" # Node-ok méretei SQL3="select substr(ao.node_
Tömeges VM létrehozó szkript @shell:oravm
41 Találatok, Utolsó módosítás:
rehozó szkript ====== Minta konfig fájl: #OVS_NAME REPO_NAME POOL_NAME VM_NAME MEMORY_GB VCPU_COUNT BOOT_DISK_GB CD_NAME NETWORK_NAME <fi
Oracle VM CPU pin map @shell:oravm
33 Találatok, Utolsó módosítás:
SERVERS:=$SERVERS}; do [[ $($SSHC show server name="$OVS" | grep -c 'Status: Success') -eq 0 ]] && c... _PIN_SUM echo CPU_NUM=$($SSHC show server name="$OVS" | grep -c '^.*Cpu.*Processor ') fejlec... $MAX_CPU_NUM*3-3)) VM_NUM=$($SSHC show server name="${OVS}" | grep -c '^.*Vm .*\[.*\]') if [[ $V... v printf '\u256b')" while read VM; do VM_NAME=$(echo $VM | grep -oP '(?<=\[).*(?=\])')
Egy node adott objektumának kikeresése, van-e, melyik szalagon van @shell:riportok
24 Találatok, Utolsó módosítás:
PSW="jelszavam" printf 'Keresett objektum nev (ll_name): '; read -r LL_NAME if [[ $LL_NAME ]]; then LL_NAME="and ll_name='$LL_NAME'"; fi printf 'Keresett objektum utvonal (hl_name): '; read -r H
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
22 Találatok, Utolsó módosítás:
by <rendező mező> Pl: fonok@cegem.hu; (e.node_name='FONOK_SZERVERE' or e.schedule_name like 'NAPI_INCR_%') ORDER BY e.schedule_name Ha egy email címhez több sor is van, azokat külön szekció... TSM-hez SQL_Q_FAILED_EVENTS="select substr(e.node_name,1,20) as \"NODE NAME\", e.schedule_name, cast ( S
Technikai poolokat, vezérlő szkripteket kialakító szkript @shell
20 Találatok, Utolsó módosítás:
MPASS -se=$TSMSERVER -dataonly=y "select DEVCLASS_NAME from devclasses where library_name='$DR_LIBRARY'" printf ": "; read DR_DEVCLASS echo "Milyen suffix-u s... -dataonly=y "select 'def stg ' || replace(stgpool_name,'$SUFFIX','') || '$DR_SUFFIX $DR_DEVCLASS col=no ... axscr=' || maxscratch from stgpools where stgpool_name like '%$SUFFIX'" echo # Éles poolról technikai p
Fizikai diszkeket átnevező szkript @shell:oravm
18 Találatok, Utolsó módosítás:
ash ## bemeneti fajl szintaxis: # DISK_UUID DISK_NAME SHAREABLE # 6005076802820058A000000000000000 ... m_exec "show PhysicalDisk id=$SOR" "User-Friendly Name" | tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >>$TMP_FILE done ... ' -f 1 | tr '[:lower:]' '[:upper:]') DISK_NAME=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 2) DISK_SHARE... UUID: ${grn}${DISK_UUID}${end}, Nev: ${grn}${DISK_NAME}${end}, Shared: ${grn}${DISK_SHARED}${end}, VM(ek
VM-ek diszkjeinek listázása @shell:oravm
14 Találatok, Utolsó módosítás:
.sh kulcs_ellenorzes printf $yel echo "VM" "Disk_name" "Repository/WWN" "Disk_Size" "Virt/Phys"| awk '{... DISK_FILENAME=$DISK_ID DISK_NAME=$(ovm_exec "show virtualdisk name=$DISK_ID" "[[:space:]][[:space:]]Name") DISK_REPO=$(ovm_cli "show virtualdisk name=$DIS
TSM drive usage riport @shell:riportok
13 Találatok, Utolsó módosítás:
ER -dataonly=y -commadel "select distinct library_name from drives where online='YES'") bold=$(tput bol... unt(*) from drives where online='YES' and library_name='${LIBRARY}'") # Minden library-re kulon lefuttat... unt(*) from drives where online='YES' and library_name='${LIBRARY}')) as dec(4,0)) from ( \ select conca... m summary where ACTIVITY='TAPE MOUNT' and library_name='${LIBRARY}' and start_time<timestamp('${DATE_TO}
Fizikai diszkek tömeges mappelése VM(ek)hez @shell:oravm
11 Találatok, Utolsó módosítás:
erkent."; exit 1; } while read LINE; do VDISK_NAME=$(echo $LINE | cut -d' ' -f 1) VM_NAMES=$(ech... echo "$(env printf '\u250F') A(z) ${yel}$VDISK_NAME${end} hozzarendelese a..." for VM_NAME in $VM_NAMES; do VM_ID=$(ovm_exec "show vm name=\"$VM_NAME\"" "Id") SLOT=$(ovm_cli "show
AIX tape device-ok átnevezése beszédesre konfig állomány alapján @shell:device_management
11 Találatok, Utolsó módosítás:
+1)) printf "$i $(lsattr -El $i | grep ww_name | awk '{print toupper($2)}' | sed 's/^0[Xx]//') "... cho $LINE | awk '{print $3}') NEW_NAME="rmt_${NEW_PRE}${NEW_NUM}" if [ "... echo "rendev -l $ACT_DEV -n ${NEW_NAME}" echo "update path <SRC_NAME> ${NEW_PRE}${NEW_NUM} srct=serv destt=dr libr=<LI
TSM node replikacios iranyt forgato szkript @shell:replikacio
11 Találatok, Utolsó módosítás:
-dataonly=y -tabdelim" SQL_REPLNODES="select node_name from nodes where REPL_STATE='ENABLED' order by node_name" white=$(tput bold;tput setaf 7) # brigh... $DSMADMC1 "select REPL_MODE from nodes where node_name=upper('$NODE')"` # Ha nem olyan modban van, mint... MC1 "select session_id from sessions where CLIENT_NAME='$NODE' and SESSION_TYPE='Node'" | egrep -v 'AN[S
VMware image mentések riportja @shell:riportok
10 Találatok, Utolsó módosítás:
Tömeges VLAN interfész generáló szkript @shell:oravm
9 Találatok, Utolsó módosítás:
Linuxos "cfgmgr" @shell:device_management
8 Találatok, Utolsó módosítás:
VM-ek listázása @shell:oravm
6 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM Cirkuláris Másolatkészítő szkript @shell
5 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM Smart Replicator @shell:replikacio
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Linux okosságok
3 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM ütemezés átnevező szkript (asszociációk megmaradnak) @shell
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Hálózati okosságok @linux
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Node replikacio ellenorzo szkript @shell:replikacio
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Shell szkript felderítő szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM szerver telepítés @doksik_leirasok
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Szebb 'q session' kimenet @shell:riportok
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Linux interfészek listázása @shell:device_management
1 Találatok, Utolsó módosítás:
DB2 I/O rebalance-t végző szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
LDAP konfiguráció @doksik_leirasok
1 Találatok, Utolsó módosítás: