Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
linux [2019/12/10 16:22]
admin
linux [2020/07/21 10:22] (aktuális)
admin
Sor 27: Sor 27:
   lvcreate -s -L 1G -n blabla /​dev/​vg/​blablalv   lvcreate -s -L 1G -n blabla /​dev/​vg/​blablalv
   lvdisplay -C -S lv_role=snapshot   lvdisplay -C -S lv_role=snapshot
 +
 +==== sudo jog másik userhez ====
 +
 +  non-root-user ALL = (appuser) NOPASSWD: ALL
  
 ==== SSH kilép aciklusból az első futás után ==== ==== SSH kilép aciklusból az első futás után ====
Sor 57: Sor 61:
   cat file | sed '​s/​([^(]*)$/,&/'​ | awk -F'​[,​]'​ '​{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,​k,​$3,"​("​a[k]"​x)"​}'​   cat file | sed '​s/​([^(]*)$/,&/'​ | awk -F'​[,​]'​ '​{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,​k,​$3,"​("​a[k]"​x)"​}'​
  
 +==== User input default értékkel ====
 +
 +  DEFAULT="​Semmit"​
 +  read -e -p "Mit akarsz?"​ -i "​$DEFAULT"​ VALTOZO
 +  VALTOZO="​${VALTOZO:​-$DEFAULT}"​
 ==== /dev/stdin üres-e? (Van-e adat a pipe-ban?) ==== ==== /dev/stdin üres-e? (Van-e adat a pipe-ban?) ====
  
Sor 69: Sor 78:
   perl -wne'​while(/​[\w\.\-]+@[\w\.\-]+\w+/​g){print "​$&​\n"​}'​   perl -wne'​while(/​[\w\.\-]+@[\w\.\-]+\w+/​g){print "​$&​\n"​}'​
  
-==== Bash színkódok törlése szövegből ==== 
- 
-  sed "​s,​\x1B\[[0-9;​]*[a-zA-Z],,​g"​ 
 ==== Hiányzik az "​add-apt-repository":​ ==== ==== Hiányzik az "​add-apt-repository":​ ====
  
Sor 138: Sor 144:
 ^Syntax^Meaning^ ^Syntax^Meaning^
 |${#var} | String length (number of characters in $var).| |${#var} | String length (number of characters in $var).|
 +|${var%%^%%} | Uppercase first alphanumeric character in $var.|
 |${var%%^^%%} | Uppercase alphanumeric characters in $var.| |${var%%^^%%} | Uppercase alphanumeric characters in $var.|
 +|${var%%^^%%[p,​g]} | Uppercase alphanumeric characters in $var matching p or g.|
 |${parameter?​err_msg},​${parameter:?​err_msg} | If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status of 1. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when parameter has been declared and is null.| |${parameter?​err_msg},​${parameter:?​err_msg} | If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status of 1. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when parameter has been declared and is null.|
 |${parameter-default},​${parameter:​-default} | If parameter not set, use default. ${parameter-default} and ${parameter:​-default} are almost equivalent. The extra : makes a difference only when parameter has been declared, but is null.| |${parameter-default},​${parameter:​-default} | If parameter not set, use default. ${parameter-default} and ${parameter:​-default} are almost equivalent. The extra : makes a difference only when parameter has been declared, but is null.|
Sor 173: Sor 181:
    $ parancs 2> >(while read line; do echo -e "​\e[01;​31m$line\e[0m";​ done)    $ parancs 2> >(while read line; do echo -e "​\e[01;​31m$line\e[0m";​ done)
        
 +==== Bash színkódok törlése szövegből ====
 +
 +  sed "​s,​\x1B\[[0-9;​]*[a-zA-Z],,​g"​
 +
 +==== Dátumos prompt képernyőmentéses dokumentáláshoz ====
 +
 +  export PS1='​[\u@\h \W] \D{%F %T}\n\$ '
 +
 +==== Terminál doboz rajzolás ====
 +  ​
 +  env printf '​\u2502'​
 +  ​
 +Karakterek: https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Box-drawing_character
 +  ​
 ==== Terminál kurzor pozícionálás ==== ==== Terminál kurzor pozícionálás ====
   ​   ​
Sor 227: Sor 249:
 } }
 </​file>​ </​file>​
 +
 +==== Színkódok és sorvég karakterek kivágása szövegből ====
 +
 +A ^M-et így: CTRL+V, CTRL+M !!
 +  sed -i -e '​s/​\x1b\[[0-9;​]*m//​g'​ -e '​s/​^M//​g'​ file
  
 ==== Parancsok csoportosítása ==== ==== Parancsok csoportosítása ====
linux.1575994949.txt.gz · Utolsó módosítás: 2019/12/10 16:22 szerkesztette: admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0