meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Fulltext results:

TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
62 Találatok, Utolsó módosítás:
then echo $TSM_SZERVER_VER | cut -d" " -f $I; fi done } function fejlec { FEJLEC=`echo $1 | tr '[:low... JLEC})/2))`; do # KIMENET="_$(echo $KIMENET)_" # done echo "_-_:: $FEJLEC ::_-_" >> $TMP_FILE RAND_ID... 1,$2}' | tee -a $TMP_HTML_FILE | tee -a $TMP_FILE done TSM_SZERVEREK=${TSM_SZERVEREK_TMP# } TSM_SZERVERN... $TMP_HTML_FILE | sed 's/<img .*>//' >> $TMP_FILE; done echo "$HTML_MODUL_LABLEC" >> $TMP_HTML_FILE #___
Oracle VM CPU pin map @shell:oravm
26 Találatok, Utolsó módosítás:
2))`; do KIMENET="_$(echo $KIMENET)_" done echo -e $KIMENET } function vastag_fejlec {... "${whi}" for I in `seq 1 $2`; do printf '#'; done echo for I in `seq 1 $((($2-${#FEJLEC}-7)... 2))`; do KIMENET="#$(echo $KIMENET)#" done echo -e $KIMENET printf "${whi}" for I in `seq 1 $2`; do printf '#'; done printf "${end}" } function show_parameters {
Linuxos "cfgmgr" @shell:device_management
22 Találatok, Utolsó módosítás:
test $cntr -lt $LN; do BK="$BK\e[D"; let cntr+=1; done echo -en "$STRG$BK" return $LN } # Overwrite... -lt $LN; do BK="$BK\e[D"; WH="$WH "; let cntr+=1; done echo -en "$WH$BK" } # Return hosts. sysfs must... echo "Host adapter $hostno ($hostname) found." done if [ -z "$hosts" ] ; then echo "No SCSI hos... echo "Host adapter $num ($driverinfo) found." done done } printtype () { local type=$1 case
TSM Auto Deployment planner szkript @shell
13 Találatok, Utolsó módosítás:
=0 for I in $(seq 1 $(tput cols)); do printf "#"; done; #printf "\n" for I in $(seq 1 $(tput cols)); do printf " "; done; #printf "\n" for I in $(seq 1 $(($(tput cols)/2-... C}/2-${#FEJLEC}%2))); do printf " "; J=$(($J+1)); done; printf "$FEJLEC"; for I in $(seq 1 $(($(tput col... s)/2-${#FEJLEC}/2))); do printf " "; J=$(($J+1)); done; if [[ $(($J + ${#FEJLEC})) -lt $(tput cols) ]];
TSM drive usage riport @shell:riportok
11 Találatok, Utolsó módosítás:
or I in {1..24}; do MATRIX[$I,$J]=" " done printf "%02d, 0\n" "$((10#$J-1))" >> $TMP_FI... printf "%02d, 0\n" "$((10#$J-1))" >> $TMP_FILE.2 done AKT_DATUM=$(dsmadmc -id=$TSMUSER -pa=$TSMPASS -se... HOUR="0$HOUR" VALUE=$((10#$VALUE-60)) done done # Az ures orakkal valo kiegeszitese az adatfajlnak dsmadmc -id="$TSMUSER" -pa="$TSMPASS" -se="$TS
AIX tape device-ok átnevezése beszédesre konfig állomány alapján @shell:device_management
7 Találatok, Utolsó módosítás:
]_${NEW_PRE}${NEW_NUM})!" >> $TMP_FILE fi done <<< "`egrep -v '(^#|^$)' $NAMING_CONF_FILE`" awk ... rm -f $TAPE_DEV_FILE break fi done if [[ ! -e $TAPE_DEV_FILE || $DEV_LIST_CHANGED -e... le=2;$j/$m*100" | bc | sed 's/\..*$//')"\x25" done echo " kesz." else echo "A $TAPE_DEV_... " >> $MACRO_TEMPL_FILE fi done done # smc device-ok atnevezese echo echo "# Atn
Shell szkript felderítő szkript @shell
7 Találatok, Utolsó módosítás:
"s/$VARIABLE/$HOME/" fi echo $SOR done </file> <file sh find_shell_scripts.sh> #!/bin/... t $1}' | awk -F'/' '{print $NF}'; done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/crontab... t $1}' | awk -F'/' '{print $NF}'; done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/atjobs:... .){3}[0-9]{1,3}/g){print "$&\n"}' done | sort | uniq | tr '\n' ',' | sed -e 's/^/ips:/'
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
6 Találatok, Utolsó módosítás:
ho $TSM_SZERVER_VER | cut -d" " -f $I; fi done } function level_fejlec { STARTTIME=`date "+... 1,$2}' | tee -a $TMP_HTML_FILE | tee -a $TMP_FILE done # Program torzs if [ `echo $TSM_SZERVEREK | grep ... ZE2=$(ls -l $TMP_FILE | awk '{print $5}') done html_vonal "<br>Minden utemezes" >> $TMP_... echo "$HTML_VONAL" >> $TMP_HTML_FILE; fi done ENDTIME=`date "+%s"` echo "$HTML_
TSM node replikacios iranyt forgato szkript @shell:replikacio
6 Találatok, Utolsó módosítás:
_NODES=true ;; *) ;; esac shift done if [[ $ROTATE ]]; then log $white "Minden $T... an aktiv sessionje, megvarjuk..." sleep 30 done # Varunk, mig nincs processe while [[ $... n aktiv processze, megvarjuk...." sleep 30 done # Node lockolasa log $white "Node locko... an aktiv sessionje, megvarjuk..." sleep 30 done # Varunk, mig nincs processe while [[ $
Hasznos SQL lekérdezések
5 Találatok, Utolsó módosítás:
for ((i=$1; i<=$2; i++)) do echo $i done else for ((i=$1; i>=$2; i--)) do echo $i done fi } DR_MAXNUM=$(dsmadmc -id=$TSMUSER -pa=$TSM... `seq 1 $DR_USAGE`; do DRNUM="$DRNUM#" done for I in `seq $DR_USAGE $(($DR_MAXNUM-1))`; do DRNUM="$DRNUM " done if [[ $DR_USAGE -ge $(($DR_MAXNUM*0,8)) ]]; t
AIX tape device-ok lekérdezése sorozatszámmal, PRI/ALT párral (ha van) @shell:riportok
4 Találatok, Utolsó módosítás:
pe: $TYPE FW: $FMR $PRIALT >> /tmp/get_serial.out done function seq { beg=$1 end=$2 seq='' whil... d ]]; do seq="$seq $beg" ((beg=$beg+1)) done echo $seq } while read TAPE do AKT_RMT... SEC_FCS" >> get_serial_`date +%Y%m%d`.out done done < /tmp/get_serial.out echo "A vegkimenetet megtalalod az aktualis mappaban a get_serial_"`date +%Y
Hálózati okosságok @linux
4 Találatok, Utolsó módosítás:
) 2>&1 > /dev/null) ]]; do echo varunk; sleep 10; done Windows PowerShell: Test-NetConnection -Com... grep -oP '(?<=addr: ).*$') fi done if [[ $ETH =~ ^bond ]]; then ... 0s | %-10s | %-13s | %-15s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6}' done #FC echo "# Fiber Channel:" for PORT in $(ls -d /... tf "%-25s | %-17s | %10s | %-10s\n",$1,$2,$3,$4}' done </file> === Processz izolálása hálózaton === <f
Linux okosságok
4 Találatok, Utolsó módosítás:
awk '{print $2}' | while read PID; do kill $PID; done find /tmp/nmon/$(hostname)_* -type f -maxdepth 1 ... v/null| awk '{ print $2 }'` do let SUM=$SUM+$SWAP done echo "PID=$PID - Swap used: $SUM - ($PROGNAME )" let OVERALL=$OVERALL+$SUM SUM=0 done echo "Overall swap used: $OVERALL" </file> ==== ... 2}'" | grep -c "$1") -gt 0 ]; do sleep 60 done echo Lefutott | mail -s "Process $1 lefutott (${h
Szkriptelés @linux
3 Találatok, Utolsó módosítás:
hile read line; do echo -e "\e[01;31m$line\e[0m"; done) Bash színkódok törlése szövegből: sed -r "s/... ' while true do printf "\b${sp:a++%${#sp}:1}" done </file> v2: <file> spinner() { local pid=$1 ... sleep $delay printf "\b\b\b\b\b\b" done printf " \b\b\b\b" } </file> ==== Parancs
VM-ek listázása @shell:oravm
3 Találatok, Utolsó módosítás:
$2}') NETWORKS=$NETWORKS","$VLAN_DESC done VMDISKMAPPING_NUM=$(cat ${TMP_FILE} | grep -c... 2;$DISK_SIZE_SUM + $DISK_SIZE"|bc) fi done echo "${NAME# };$OS;$IP;$VCPU;$MEMORY;${DISK_SIZE_SUM%.*} GB;${NETWORKS#, }" set +x done rm $TMP_FILE </file>
TSM Smart Replicator @shell:replikacio
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Linux interfészek listázása @shell:device_management
3 Találatok, Utolsó módosítás:
Fizikai diszkeket átnevező szkript @shell:oravm
3 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM Cirkuláris Másolatkészítő szkript @shell
3 Találatok, Utolsó módosítás:
VM-ek diszkjeinek listázása @shell:oravm
2 Találatok, Utolsó módosítás:
DB2 I/O rebalance-t végző szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Fizikai diszkek tömeges mappelése VM(ek)hez @shell:oravm
2 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM trace rotator szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
Tömeges VM létrehozó szkript @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Tömeges VLAN interfész generáló szkript @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM és OS adatgyűjtő TSM szerver felméréshez @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
ovm_functions.sh szkript @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM kliens log gyűjtő @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Színes TSM szerver konzol @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Melyik node(ok) viszik el a drive erőforrásaim? @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Minden TSM-es process leállítása @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Oracle VM szkriptek @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM ütemezés átnevező szkript (asszociációk megmaradnak) @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
SSH kulcs terítő szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Idle volume-okat dismountoló szkript szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás: