meta data for this page
  •  

Keresés

A keresés eredményét lentebb láthatod.

Teljes szöveg:

TSM napi riport shell szkript @shell:riportok
69 Találatok, Utolsó módosítás:
" fi echo "${TSM_SZERVER}: $OK" | awk -F'|' '{printf "> @%-35s %-12s\n",$1,$2}' | tee -... aonly=y -tabdel -displ=tabl q db f=d | head -n1 | awk '{ print $2 }' | sed 's/,//g'` WARN='<img... aonly=y -tabdel -displ=tabl q db f=d | head -n1 | awk '{ print $1 }' | sed 's/,//g'`; ... ER} -dataonly=y -displ=table -tabdel "q db f=d" | awk '{print $19" "$20}');; 6) USED=`d
Oracle VM CPU pin map @shell:oravm
26 Találatok, Utolsó módosítás:
atus ; then # nohup esetén ACT_TTY=$(ps -ef | awk "/$$/{if ("'$2'"=$$"') print $6}' | head -n1 | awk -F'/' '{print $2}') else ACT_TTY=$(tty|grep -oP '(?<=/dev/pts/).*') fi SSH_USER=$(w | awk '/pts\/'${ACT_TTY}'\s/{print $1}') red=$'\e[1;31... -oP '(?<=\[).*(?=\])') VM_ID=$(echo $VM | awk '{print $5}') PINS=$($OVMC -u admin -p $O
AIX tape device-ok átnevezése beszédesre konfig állomány alapján @shell:device_management
24 Találatok, Utolsó módosítás:
le read LINE2; do NEW_PRE=$(echo $LINE2 | awk '{print $1}') NEW_NUM=$(echo $LINE2 | awk '{print $2}') NEW_SER=$(echo $LINE2 | awk '{print $3}') NEW_WWN=$(echo $LINE2 | awk '{print $4}') if [[ $(grep -i "$NEW_PRE" $NA
AIX tape device-ok lekérdezése sorozatszámmal, PRI/ALT párral (ha van) @shell:riportok
13 Találatok, Utolsó módosítás:
egrep $DEVT|while read line do DEVI=`echo $line|awk '{print $1}'` LOCATION=`echo $line|awk '{print substr($3,1,5)}'` FCS=`lsdev -Cc adapter | grep $LOCATION | awk '{print $1}'` PRIALT=`echo $line|awk '{print substr($3,10,3)}'` lscfg -vl $DEVI > /tmp/get_serial.
Shell szkript felderítő szkript @shell
13 Találatok, Utolsó módosítás:
/') HOME=$(lsuser -a home $USER | awk -F'=' '{print $2}' | sed 's/\//\\\//g') ... o "FILE NAME;MTIME;CRONTAB;IPS;COMMANDS;EMAILS" | awk -F';' '{printf "%-60s %-21s %-15s %-20s %-20s %-3... NAME;MTIME;CRONTAB;IPS;COMMANDS;EMAILS;SHASUM" | awk -F';' '{printf "%-60s;%-21s;%-15s;%-20s;%-20s;%-3... TA ]]; then MTIME=$(istat $FILE | awk -F' ' '/Last modified/{print $8"."$4"."$5"-"$6}')
TSM kliens riport shell szkript @shell:riportok
11 Találatok, Utolsó módosítás:
" fi echo "${TSM_SZERVER}: $OK" | awk -F'|' '{printf "> @%-35s %-12s\n",$1,$2}' | tee -... zettet felolvasunk az aktualis konfig fajlbol awk -F';' '/^[^#]/{print $1}' "$KONFIG_FILE" | sort -... sikereseket, aztán alá a teljes listát is awk -F';' "/^[^#]*$MAILTO/"'{print $2}' $KONFIG_FILE ... ELTETEL; do FSIZE=$(ls -l $TMP_FILE | awk '{print $5}') if [[ "$SQL_FELTETEL" =
VM-ek listázása @shell:oravm
11 Találatok, Utolsó módosítás:
" 2>&1 > ${TMP_FILE} NAME=$(cat ${TMP_FILE} | awk -F'=' '/Name/{print $2}') MEMORY=$(cat ${TMP_FILE} | grep -v Max | awk -F'=' '/Memory/{print $2}') VCPU=$(cat ${TMP_FILE} | grep -v Max | awk -F'=' '/Processors/{print $2}') OS=$(cat ${TMP_FILE} | awk -F'=' '/Operating System/{print $2}') IP=$(ho
Hálózati okosságok @linux
10 Találatok, Utolsó módosítás:
etwork socket darabszám mérő === netstat -an | awk '/^tcp/ {A[$(NF)]++} END {for (I in A) {printf "%... TH echo "Port#Address#Speed#State#VLANs#Slaves" | awk -F'#' '{printf "%-25s | %-17s | %10s | %-10s | %-... $5,$6}' echo "# Ethernet:" for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | g... 1); do STATE=$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/ye
TSM Auto Deployment planner szkript @shell
10 Találatok, Utolsó módosítás:
I=$(($I+1)) PACKAGE=$(echo $SOR | awk -F, '{print $1}') PACK_NODE[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $2}') FILESPACE[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $3}') HL_NAME[$I]=$(echo $SOR | awk -F, '{print $4}') LL_NAME[$I]=$(echo $SOR
Színes TSM szerver konzol @shell:riportok
10 Találatok, Utolsó módosítás:
fi echo -ne "\033]0;"$1 SP console"\007" TCPS=$(awk 'BEGIN{IGNORECASE=1;RS=ORS="\n\n";FS=OFS="\n"}/^s... RNEV'\s/' /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys | awk 'BEGIN{IGNORECASE=1}/TCPS/{print $2}') TCPS=$(cat... ivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys | grep -v '^\*' | awk 'BEGIN { RS=""; ORS="\n\n"}{$1=$1}1' | grep -i '^... VERNEV'[ \t]' | grep -oP 'TCPS[a-z]*[ \t][^ ]*' | awk -F' ' '{print $2}') TCPS=$(sed -n '/[sS][eE].*'$S
Linux interfészek listázása @shell:device_management
9 Találatok, Utolsó módosítás:
TH echo "Port#Address#Speed#State#VLANs#Slaves" | awk -F'#' '{printf "%-25s | %-17s | %10s | %-10s | %-... $5,$6}' echo "# Ethernet:" for ETH in $(ip addr | awk -F': ' '/</{print $2}' | egrep -v '(@|lo|^$)' | g... 1); do STATE=$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Link detected/{print $2}' | sed -e 's/ye... OWN/') SPEED=$(ethtool $ETH 2>/dev/null | awk -F': ' '/Speed/{print $2}' | sed 's/^[0-9]*/& /')
TSM drive usage riport @shell:riportok
9 Találatok, Utolsó módosítás:
9]*$' | while read SOR; do HOUR=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $1}') VALUE=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $2}') OLD_VALUE=$(grep "^$HOUR," $TMP_FILE.2 | awk -F',' '{print $2}') while [[ "$VALUE" -gt 0 ]... * //' | while read SOR; do HOUR=$(echo $SOR | awk -F',' '{print $1}') VALUE=$(echo $SOR | awk -
VM-ek diszkjeinek listázása @shell:oravm
8 Találatok, Utolsó módosítás:
k_name" "Repository/WWN" "Disk_Size" "Virt/Phys"| awk '{printf "%-40s %-30s %-40s %10s %3s\n",$1,$2,$3,... "$DISK_NAME" "[$DISK_REPO]" "${DISK_SIZE}G" "V" | awk '{printf "%-40s %-30s %-40s %10s %3s\n",$1,$2,$3,... "$DISK_NAME" "[$DISK_WWN]" "${DISK_SIZE}G" "P" | awk '{printf "%-40s %-30s %-40s %10s %3s\n",$1,$2,$3,... TMP_FILE=${0}.tmp ovm_cli "list vmdiskmapping" | awk -F' ' '/id:/{print $2}' | sed 's/id://' | while r
Szkriptelés @linux
7 Találatok, Utolsó módosítás:
====== Szkriptelés ====== ==== Gyors uniq awk-val ==== awk '!x[$0]++' ==== Fájlba beszúrás minta után, ha még nincs ==== sed -i '/^EZENSTRINGU... ámolása ==== cat file | sed 's/([^(]*)$/,&/' | awk -F'[,]' '{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,k,$3,"... = sed -n '/Storage Slots/{:a;N;/\n$/!ba;p}' awk 'BEGIN{IGNORECASE=1;RS=ORS="\n\n";FS=OFS="\n"}/St
Linux okosságok
6 Találatok, Utolsó módosítás:
if=/dev/zero of=$FNEV bs=$BS count=$COUNT 2>&1 | awk '/real/{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}') echo "$(($FS / $SEC)) MB/s" </file> ==== BOOT probléma =... ne 0 ]; then exit 1; fi ps -ef | grep '[n]mon ' | awk '{print $2}' | while read PID; do kill $PID; done... ben userenként ==== find / -printf '%u %k\n' | awk '{arr[$1]+=$2} END {for (i in arr) {print i,arr[i
VMware image mentések riportja @shell:riportok
5 Találatok, Utolsó módosítás:
Fizikai diszkeket átnevező szkript @shell:oravm
4 Találatok, Utolsó módosítás:
Hasznos TSM SQL lekérdezések
3 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM trace rotator szkript @shell
2 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM kliens log gyűjtő @shell:riportok
2 Találatok, Utolsó módosítás:
TSM "Inkrementális" archiváló szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Szebb 'q process' kimenet @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Tapeutil, itdt használat @doksik_leirasok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
TDP4VE @doksik_leirasok
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Idle volume-okat dismountoló szkript szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
A 'dsmcad' inittab-ba/init.d-be való betevése @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Node replikacio ellenorzo szkript @shell:replikacio
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Fizikai diszkek tömeges mappelése VM(ek)hez @shell:oravm
1 Találatok, Utolsó módosítás:
DB2 I/O rebalance-t végző szkript @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Melyik node(ok) viszik el a drive erőforrásaim? @shell
1 Találatok, Utolsó módosítás:
Szebb 'q session' kimenet @shell:riportok
1 Találatok, Utolsó módosítás: