Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
sql [2018/08/08 15:09]
admin [Egyéb]
sql [2020/03/24 16:32] (aktuális)
admin [Egyéb]
Sor 135: Sor 135:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ====Egyéb==== ====Egyéb====
 +
 +===Node-ok melyeknél az utolsó mentés és a replikáció közt eltelt idő több, mint 30 óra ===
 +
 +  select NODE_NAME, min(day(BACKUP_END-LAST_REPL_COMP)*24+hour(BACKUP_END-LAST_REPL_COMP)) || ' hours ago' as LAST_REPLICATION from filespaces where node_name in (select distinct node_name from nodes where (LASTACC_TIME between current_timestamp - 3 days and current_timestamp)) and (BACKUP_END between LAST_REPL_COMP and current_timestamp) group by NODE_NAME having min(day(BACKUP_END-LAST_REPL_COMP)*24+hour(BACKUP_END-LAST_REPL_COMP))>​=30 order by min(day(BACKUP_END-LAST_REPL_COMP)*24+hour(BACKUP_END-LAST_REPL_COMP))
  
 ===STGPOOL-ok mérete és az alattuk levő DEVCLASS és LIBRARY=== ===STGPOOL-ok mérete és az alattuk levő DEVCLASS és LIBRARY===
Sor 192: Sor 196:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +=== Node-ok ütemezései és megőrzési idejei ===
 +
 +<​WRAP>​
 +<​file>​
 +select substr(n.node_name,​1,​20) as Node, substr(n.domain_name,​1,​15) as "​Domain",​ cast((m.set_name) as char (7)) as Set, \
 +csch.schedule_name as "​Schedule",​ csch.action,​ csch.options,​ csch.objects,​ csch.startdate || ' ' || csch.starttime as START_TIME, csch.period || ' ' || csch.perunits as PERIOD, case when csch.sched_style='​ENHANCED'​ then csch.dayofweek || ','​ || csch.enh_month || ','​ || csch.dayofmonth || ','​ || csch.weekofmonth else csch.dayofweek end as melyik_nap, substr(csch.expiration,​1,​19) as EXPIRATION, \
 +m.class_name as MgmtClass, cast((m.defaultmc) as char(6)) as Deflt, \
 +cast((verexists) as char(8)) as "​VerEx",​ cast((verdeleted) as char(8)) as "​VerDel",​ \
 +cast((retextra) as char(8)) as "​RetEx",​ cast((retonly) as char(8)) as "​Retonly"​ FROM nodes as n, \
 +mgmtclasses as m, bu_copygroups as c, associations as a, client_schedules csch WHERE a.domain_name = csch.domain_name AND a.schedule_name = csch.schedule_name and n.domain_name=m.domain_name and \
 +m.domain_name=c.domain_name and m.set_name=c.set_name and m.class_name=c.class_name \
 +and m.set_name='​ACTIVE'​ and a.node_name=n.node_name order by n.node_name,​n.domain_name,​Set,​MgmtClass
 +</​file>​
 +</​WRAP>​
 ==== Hasznos TSM SQL oldalak ==== ==== Hasznos TSM SQL oldalak ====
   * [[http://​www.tsmadmin.com/​p/​my-sql-querries.html|TSMAdmin:​ My SQL queries]]   * [[http://​www.tsmadmin.com/​p/​my-sql-querries.html|TSMAdmin:​ My SQL queries]]
sql.1533733761.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/08/08 15:09 szerkesztette: admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0