Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
sql [2018/05/16 15:53]
admin [Hibakereséshez]
sql [2018/08/08 15:09] (aktuális)
admin [Egyéb]
Sor 139: Sor 139:
  
   SELECT substr(o.stgpool_name,​1,​25) as STGPOOL_NAME,​substr(case when s.devclass='​DISK' ​ then s.devclass else s.devclass || ' (' || d.devtype || '​)'​ end,1,25) as DEVCLASS ,​substr(d.library_name,​1,​20) as LIBRARY_NAME,​CAST(FLOAT(SUM(o.logical_mb))/​1024/​1024 AS DEC(6,2)) as TB FROM stgpools s, occupancy o, devclasses d where s.stgpool_name=o.stgpool_name and s.devclass=d.devclass_name GROUP BY o.stgpool_name,​s.devclass,​d.devtype,​d.library_name ORDER BY o.stgpool_name   SELECT substr(o.stgpool_name,​1,​25) as STGPOOL_NAME,​substr(case when s.devclass='​DISK' ​ then s.devclass else s.devclass || ' (' || d.devtype || '​)'​ end,1,25) as DEVCLASS ,​substr(d.library_name,​1,​20) as LIBRARY_NAME,​CAST(FLOAT(SUM(o.logical_mb))/​1024/​1024 AS DEC(6,2)) as TB FROM stgpools s, occupancy o, devclasses d where s.stgpool_name=o.stgpool_name and s.devclass=d.devclass_name GROUP BY o.stgpool_name,​s.devclass,​d.devtype,​d.library_name ORDER BY o.stgpool_name
 +
 +===Node-ok tárolt adatmennyisége primary poolokban===
 +
 +  select NODE_NAME, case when sum(REPORTING_MB)/​1024 < 1024 then sum(REPORTING_MB)/​1024 || ' G' else sum(REPORTING_MB)/​1024/​1024 || ' T' end as PRIMARY_GB from occupancy where STGPOOL_NAME in (select STGPOOL_NAME from stgpools where pooltype='​PRIMARY'​) group by node_name order by sum(REPORTING_MB) desc
  
 ===Inaktív node-ok, és tárolt adatmennyiségük=== ===Inaktív node-ok, és tárolt adatmennyiségük===
sql.txt · Utolsó módosítás: 2018/08/08 15:09 szerkesztette: admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0