Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
linux [2020/02/03 10:04]
admin [Terminál kurzor pozícionálás]
linux [2020/09/10 16:42] (aktuális)
admin [Disk perf. teszt DD-vel]
Sor 1: Sor 1:
 ===== Linux okosságok ===== ===== Linux okosságok =====
 +
 +==== Disk perf. teszt DD-vel ====
 +
 +<​file>​
 +#!/bin/bash
 +echo -n "Fajl nev: "
 +read FNEV
 +echo -n "Blokk meret (Byte): "
 +read BS
 +echo -n "Fajl meret (MByte): "
 +read FS
 +COUNT=$((FS*1024*1024 / $BS))
 +COUNT=$(echo $COUNT | sed '​s/​\..*$/​g/'​)
 +echo -n "Diszk irasa (dd if=/​dev/​zero of=$FNEV bs=$BS count=$COUNT)… "
 +SEC=$(timex dd if=/​dev/​zero of=$FNEV bs=$BS count=$COUNT 2>&1 | awk '/​real/​{print $2}' | awk -F'​.'​ '​{print $1}')
 +echo "​$(($FS / $SEC)) MB/s"
 +</​file>​
  
 ==== BOOT probléma ==== ==== BOOT probléma ====
Sor 5: Sor 22:
 GRUB menüben a "​quiet"​ paraméter helyére "​dracut rdshell"​-t betenni GRUB menüben a "​quiet"​ paraméter helyére "​dracut rdshell"​-t betenni
  
 +==== ~/.vimrc ====
 +
 +  set number background=dark
 +  syntax on
 +  highlight Comment ​   ctermfg=119
 +  highlight Identifier ctermfg=99AA00
 +  set ts=4 sw=4
 ==== RAID megoldások ==== ==== RAID megoldások ====
  
Sor 27: Sor 51:
   lvcreate -s -L 1G -n blabla /​dev/​vg/​blablalv   lvcreate -s -L 1G -n blabla /​dev/​vg/​blablalv
   lvdisplay -C -S lv_role=snapshot   lvdisplay -C -S lv_role=snapshot
 +
 +==== sudo jog másik userhez ====
 +
 +  non-root-user ALL = (appuser) NOPASSWD: ALL
  
 ==== SSH kilép aciklusból az első futás után ==== ==== SSH kilép aciklusból az első futás után ====
Sor 57: Sor 85:
   cat file | sed '​s/​([^(]*)$/,&/'​ | awk -F'​[,​]'​ '​{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,​k,​$3,"​("​a[k]"​x)"​}'​   cat file | sed '​s/​([^(]*)$/,&/'​ | awk -F'​[,​]'​ '​{a[$2]++}END{for(k in a) print $1,​k,​$3,"​("​a[k]"​x)"​}'​
  
 +==== User input default értékkel ====
 +
 +  DEFAULT="​Semmit"​
 +  read -e -p "Mit akarsz?"​ -i "​$DEFAULT"​ VALTOZO
 +  VALTOZO="​${VALTOZO:​-$DEFAULT}"​
 ==== /dev/stdin üres-e? (Van-e adat a pipe-ban?) ==== ==== /dev/stdin üres-e? (Van-e adat a pipe-ban?) ====
  
Sor 69: Sor 102:
   perl -wne'​while(/​[\w\.\-]+@[\w\.\-]+\w+/​g){print "​$&​\n"​}'​   perl -wne'​while(/​[\w\.\-]+@[\w\.\-]+\w+/​g){print "​$&​\n"​}'​
  
-==== Bash színkódok törlése szövegből ==== 
- 
-  sed "​s,​\x1B\[[0-9;​]*[a-zA-Z],,​g"​ 
 ==== Hiányzik az "​add-apt-repository":​ ==== ==== Hiányzik az "​add-apt-repository":​ ====
  
Sor 134: Sor 164:
 ==== Törölt fájlok, amik nem szabadították még fel a helyet ==== ==== Törölt fájlok, amik nem szabadították még fel a helyet ====
   lsof |(sed 1q; grep deleted)   lsof |(sed 1q; grep deleted)
 +  ​
 +==== Processz környezeti változóinak listázása ====
 +
 +  xargs -0 -L1 -a /​proc/​3242/​environ
 ==== BASH változó manipulációk ==== ==== BASH változó manipulációk ====
  
 ^Syntax^Meaning^ ^Syntax^Meaning^
 |${#var} | String length (number of characters in $var).| |${#var} | String length (number of characters in $var).|
 +|${var%%,​%%} | Lowercase first alphanumeric character in $var.|
 +|${var%%^%%} | Uppercase first alphanumeric character in $var.|
 |${var%%^^%%} | Uppercase alphanumeric characters in $var.| |${var%%^^%%} | Uppercase alphanumeric characters in $var.|
 +|${var%%^^%%[p,​g]} | Uppercase alphanumeric characters in $var matching p or g.|
 |${parameter?​err_msg},​${parameter:?​err_msg} | If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status of 1. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when parameter has been declared and is null.| |${parameter?​err_msg},​${parameter:?​err_msg} | If parameter set, use it, else print err_msg and abort the script with an exit status of 1. Both forms nearly equivalent. The : makes a difference only when parameter has been declared and is null.|
 |${parameter-default},​${parameter:​-default} | If parameter not set, use default. ${parameter-default} and ${parameter:​-default} are almost equivalent. The extra : makes a difference only when parameter has been declared, but is null.| |${parameter-default},​${parameter:​-default} | If parameter not set, use default. ${parameter-default} and ${parameter:​-default} are almost equivalent. The extra : makes a difference only when parameter has been declared, but is null.|
Sor 173: Sor 210:
    $ parancs 2> >(while read line; do echo -e "​\e[01;​31m$line\e[0m";​ done)    $ parancs 2> >(while read line; do echo -e "​\e[01;​31m$line\e[0m";​ done)
        
 +==== Bash színkódok törlése szövegből ====
 +
 +  sed "​s,​\x1B\[[0-9;​]*[a-zA-Z],,​g"​
 +
 ==== Dátumos prompt képernyőmentéses dokumentáláshoz ==== ==== Dátumos prompt képernyőmentéses dokumentáláshoz ====
  
   export PS1='​[\u@\h \W] \D{%F %T}\n\$ '   export PS1='​[\u@\h \W] \D{%F %T}\n\$ '
  
 +==== Terminál doboz rajzolás ====
 +  ​
 +  env printf '​\u2502'​
 +  ​
 +Karakterek: https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Box-drawing_character
 +  ​
 ==== Terminál kurzor pozícionálás ==== ==== Terminál kurzor pozícionálás ====
   ​   ​
linux.1580724249.txt.gz · Utolsó módosítás: 2020/02/03 10:04 szerkesztette: admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0